Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Alléträd

Har du också alltid drömt om en egen mäktig allé fram till huset? Eller planerar du att göra en anläggning värd en pampig entre? Vi på Granngårdens erbjuder alléträd som du kan köpa exklusivt på granngården.se med hemleverans. Välj från ett brett sortiment av större prydnadsträd som passar perfekt som alléträd.

Alléträdet är uppkvistat till högstam (ca 180-220 cm) och har en utvecklad krona. Trädet är omplanterat 3 gånger för att få en koncentrerad rotutveckling närmast trädet och en välförgrenad krona. Trädet är odlat på friland och levereras med klump, det vill säga att man har grävt upp och packat in rötterna i väv.

Ta hand om trädet du precis köpt

När du köpt ditt alléträd online på granngården.se och fått trädet levererat, behöver du ta hand om och förbereda trädet för plantering. I väntan på plantering måste barrotade träd placeras skyddat. T.ex. under en presenning på fuktig och skuggig plats. Om det dröjer längre än ett par dagar innan plantering kan ske, krävs jordslagning.

Så planterar du alléträd

 • Gör i ordning en väl tilltagen planteringsgrop, minst 1,5 x 1,5 m. bred och max 0,6 – 0,7 m. djup. Luckra jorden och jordförbättra med till exempel Granngårdens planteringsjord både nedåt och åt sidorna utanför den egentliga planteringsgropen.
 • Slå ner minst ett trädstöd som räcker upp till kronans underkant. Vi rekommenderar åtminstone 2 trädstöd, men används bara 1 så tänk på trädstödets placering. Sätt gärna en av stödpålarna ”närmast” den vanligen rådande vindriktningen. (Ofta blåser det från sydväst)
 • Plantera så att trädet hamnar på samma nivå som i krukan eller med klumpen någon cm under omgivande jord. Tänk på att jorden sätter sig. Trädet får inte hamna för djupt. Lossa ev. säckväv runt stammen, den kan i vissa fall sitta hårt.
 • Sätt ner alléträdet, håll det rakt och se till att alla rötter får god plats, fyll på resten av jorden, vicka lite på trädet då och då så att rötterna får kontakt med jorden och trampa till runtom.
 • Se till så att inte trädstödet är för nära stammen så att det skaver emot.
 • Bind fast trädet vid trädstödet med uppbindningsband.
 • Vattna ordentligt så att trädet får en riktig rotblöta, gärna i flera omgångar. Fyll ev. på med mer jord upp till omgivande jordyta.
 • När det gäller co-odlade träd slår du ner trädstödet genom rotklumpen som varit i krukan efter att man har planterat, försiktigt så att inte rötterna skadas. De första åren är det viktigt att hålla jordytan runtom trädet fritt från gräs och ogräs, för att trädet ska kunna växa ordentligt. Efter några år kan man avlägsna trädstödet.
 • Plantera inte för djupt! Den översta roten skall utgå från stammen strax under jordytan (utom Populus och Salix som med fördel kan planteras 10-15 cm djupare). Planteringsavstånd för allé beror plantavståndet på sorten av träd och tänkt utseende på allén. 7-12 m brukar vara lagom.

Beskära alléträd

När det gäller trädbeskärning av alléträd finns det några olika redskap som kan vara bra att ha: sekatör, grensax och såg – beroende på grenarnas tjocklek. En liten kniv är bra att ha för att skära rent kanterna men, när man sågat av en gren på ett träd.

Alla träd måste inte beskäras. Men ibland måste man beskära t.ex. äldre träd som börjat se risiga ut, har blivit för stora eller som har korsande och inåtväxande grenar mot kronan. Lägg alltid snittet ovanför ett utåtriktat skott (eller gren).

Om grenarna är kraftiga är det viktigt att först såga ett ”anti-fläk-snitt” på undersidan och sedan såga ovanifrån en bit utanför undersnittet. Beskärning av de flesta träd sker på vårvintern, utom de sorter som lätt ”blöder”, Acer, Betula och Juglans, som beskäres på hösten.

Välj från en brett sortiment av fina och stora alléträd och beställ direkt online hos oss med hemleverans!

Kategorier

Kategori & Filter
  • Populära
11 produkter

Visar sida 1 av 1