Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Jobba hos Granngården! Läs mer online på granngården.se

Jobba hos oss

Välkommen till Granngården. Våra medarbetare är stommen i vår verksamhet och vi vill att de ska växa och stimuleras i sina roller.

För oss är det viktigt att vara en trygg arbetsgivare där människor trivs. Lika behandling, kompetensutveckling och jämställdhet genomsyrar alla delar av verksamheten, med målsättning att skapa och förbättra arbetsplatsens förutsättningar för medarbetarna.

Våra ledord

Kärnan i vårt erbjudande är omsorg av naturen och djuren – och varandra. När du jobbar hos oss välkomnas du av en kultur som grundar sig i våra gemensamma ledord: jordnära, engagerade, kunniga och lagspelare.

Jordnära

Vi är inbjudande, pålitliga och genuina i mötet med kund. Vi är handlingskraftiga och ser hellre möjligheter än problem. Vi krokar arm och står tryggt och stabilt tillsammans.

Läs mer om Granngårdens kultur online på granngården.se

Engagerade

Vi är nyfikna på och intresserade av kundens behov. Vi anstränger oss för att lyckas med Granngårdens affär. Vi ser glädjen i att göra det lilla extra för både oss själva, kollegor och kunder.

Läs mer om Granngårdens kultur online på granngården.se

Kunniga

Vi levererar rätt erbjudande som svarar mot kundens behov. Vi förstår hur vi kan påverka Granngårdens affär. Vi är nyfikna på vår omvärld och delar den kunskapen med varandra.

Läs mer om Granngårdens kultur online på granngården.se

Lagspelare

Vi jobbar för en gemensam kund. Vi jobbar tillsammans för ett gemensamt mål i hela företaget. Vi bryr oss om varandra, gör varandra bättre och har roligt tillsammans.

Läs mer om Granngårdens kultur online på granngården.se

Pulsmätning

En del i vårt arbete med att säkra vår arbetsmiljö är genomföra våra ”pulsmätningar” (medarbetarundersökningar) två gånger per år. I undersökningen under våren 2023 hade vi ett mycket högt deltagande där hela 94 % besvarade undersökningen. 

Undersökningen berör områden såsom attraktiv arbetsgivare, engagemang, teameffektivitet samt organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap, kundfokus, förutsättningar och mandat.

jobba-hos-granngarden-kuljobba-hos-granngarden-motivation

Pulsmätningen visade att hela 89% tycker att det är roligt att arbeta på Granngården och 88% svarad eatt de är motiverade i sitt arbete. Detta är resultat som vi är väldigt stolta över och som vi fortsatt kommer att arbeta med för att öka.

Källa: Granngården Pulsenmätning 2023

 

Könsfördelning

Gällande könsfördelningen bland våra medarbetare har vi en majoritet bland kvinnor med 74%, jämfört med 26% män. I ledningsgruppen har vi i dagsläget en jämn fördelning mellan kvinnor och män, vilket vi är stolta över.

Hälsa, miljö och säkerhet

På Granngården driver vi ett aktivt och kontinuerligt HMS-arbete där vi säkerhetsställer att vi förbättrar arbetsmiljön och säkerheten för våra anställda.

Vi arbetar både förebyggande och med åtgärder av risker. Även uppföljning av jämställdhet, frisknärvaro, tillbud, riskobservationer och olycksfall är en viktig del av vårt fortsatta arbete mot en ännu bättre arbetsmiljö.

jobba-hos-oss-granngarden-halsajobba-hos-oss-frisk