Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Läs mer om Granngårdens hållbarhetsarbete online på granngården.se

Granngårdens Hållbarhetsarbete

Dela

Vi på Granngården tror på att bruka jorden, inte förbruka den. För oss handlar det om att använda allt naturen ger men med omtanke. Vi arbetar med hållbarhet för människor, djur och natur.

Vi samarbetar enbart med leverantörer och fabriker som delar våra värderingar. Ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande är en integrerad del av vår långsiktiga affärsstrategi. Strategin sammanfattar våra övergripande ställningstaganden för ansvarstagande och är utformade i enlighet med principerna i FN:s Global Compact.

Principerna speglar Granngårdens syn på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och korruptionsbekämpning. Granngården har nolltolerans mot alla former av korruption, trafficking, utpressning och mutor. Syftet med vår hållbarhetspolicy är att sätta ett ramverk för vad som är vikigt för Granngården att arbeta med för att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill medverka till detta viktiga arbete nu och i framtiden.

Vårt ansvar

 • Produktansvar

  Vi tar ansvar för att våra produkter är säkra i alla led och minimerar risken för skador på människor, djur och vår miljö.Vi ska verka för att minska vår miljöbelastning i produktens hela livscykel.Vi skall verka för att ha ett hållbart sortiment där vi underlättar för kunden att göra miljömedvetna val.

 • Leverantörsansvar

  Vi arbetar med leverantörer som delar vår syn på vad som är bra för människor, djur och natur. Vi ställer samma krav på våra leverantörer som oss själva avseende UN Global Compact’s tio principer.

  Vi genomför leverantörsbedömningar och slumpmässiga kontroller för att säkerställa att detta efterlevs. Alla våra leverantörer har skrivit under vår Uppförandekod. Vi ställer krav på en god arbetsmiljö (hälsa, säkerhet, kemikaliehantering) i våra leverantörers fabriker likväl kring ständiga förbättringar vad gäller mer miljövänliga förpackningar och avfallshantering

 • Miljöansvar

  Granngården tror på att bruka jorden men inte förbruka den. Granngården ska så långt som möjligt erbjuda våra kunder miljövänliga produkter och bidra till att hjälpa våra kunder till en hållbar livsstil. Vårt mål är att öka antalet miljömärkta produkter i sortimentet.

  Vi jobbar aktivt med att optimera våra transporter och koldioxidutsläpp, vår avfallshantering och energiförbrukning. Vi klimatkompenserar våra varutransporter och köper enbart vattenbaserad miljömärkt el. Med start 2019 byttes alla tjänstebilar ut till hybrider allteftersom avtalen löper ut. 2019 införde vi också en ny miljövänlig bärkasse.  

 • Samhällsansvar

  Granngården ska vara en god samhällsaktör och värna om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att säkerställa att samtliga medarbetare innehar rätt kompetens och kunskap om de 10 principerna som Granngården skall följa bidrar vi till att principerna följs.

  Granngården bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, vilket innebär att vi tar allas hälsa och välbefinnande på stort allvar oavsett om de är anställa, underleverantörer, deras anställda, kunder, andra intressenter eller världsmedborgare. Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera väl underbyggda skäl om de tio principerna inte följs.

 • Ekonomiskt ansvar

  Granngården ska tillvarata ägarnas intresse och säkerställa Granngårdens konkurrensförmåga genom att besluta om finansiella och operativa risker på styrelsenivå. Granngården skall leva upp till de avkastningskrav som finns.

Vi klimatkompenserar för transporter

Tillsammans med DHL klimatkompenserar Granngården för varje kilo koldioxid som kedjan släpper ut, genom varutransporter. Summan för kompenseringen går till nio socialt och ekologiskt hållbara projekt runt om i världen.

Mål att minska miljöbelastning

Granngården stödjer FN:s Globala mål Agenda 30 och arbetar aktivt med några utvalda mål. Ett av dem är Mål 13 som innebär att Granngården ska bekämpa klimatförändringarna genom att minska miljöbelastning, från bland annat transporter.

Transport av produkter till butiker och kunder innebär en belastning på miljön. Som en stor butikskedja har Granngården många varutransporter mellan centrallager och butiker, och från centrallager till kunder.

Projekten som stöttas

Vår huvudtransportör DHL ställer höga krav och väljer projekt utifrån miljö- och samhällsnytta. Projekten verkar för att minska koldioxidutsläpp och bidra till en positiv inverkan på miljö och sociala aspekter.  Det innebär att Granngården inte bara kompenserar för utsläpp. Dessutom kommer vi kunna bidra till att främja ekonomin i mindre utvecklade länder, och förbättra livet för lokalbefolkningen.

 • Granngården klimatkompenserar transporter

  Områden i klimatkompenseringsprojektet

  • Effektiva spisar i Lesotho
  • Vindenergi i Vaavu, Indien
  • Rehabilitering av vattenhål i Eritrea
  • Förnyelsebar energi i Ceará, Brasilien
  • Biogasprogram i Vietnam
  • Vattenkraft i Namn Long, Laos
  • Vattenfiltrering och effektiva spisar i Guatemala
  • Deponiprojekt i Santa Marta, Chile
  • Vindenergi i Vader Piet, Aruba

Hållbara insatser

 • Läs mer om Granngårdens Djurfond online på granngården.se

  Djurfonden

  Att umgås med djur ger våra själar ro, en tro som vi är övertygade om att vi delar med många av våra kunder. Detta är anledningen till att vi 2016 startade vår fond för utsatta djur.

  Granngårdens Djurfond har som syfte att stötta djurhem för hundar och katter över hela Sverige. Fondens bidrag består av de donationer som kommer in via Granngårdens ”runda-upp” kampanj som vi driver ute hos våra butiker. 

 • Granngården stödjer Barncancerfonden

  Barncancerfonden

  Barn och cancer hör inte ihop. Ändå är cancer den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 till 14 år i Sverige. Det finns hopp, forskningen går framåt och idag överlever 85% av alla barn som får cancer. Det är bra, men inte tillräckligt bra. Därför stödjer vi Barncancerfonden genom att skänka pengar till barncancerforskningen genom olika stöd och aktiviteter.

  Alla barn förtjänar en barndom. Stöd Barncancerfonden du också.

 • Svenenmärkt grillkol från Granngården. Läs mer online på granngården.se

  Svanenmärkt grillkol & briketter

  Vi på Granngården är stolta över att vara ensamma på marknaden med att erbjuda Svanenmärkt grillkol och grillbriketter från vårt egna varumärke. Köper du vår Svanenmärkta grillkol kan du vara säker på att kolen att kolen inte kommer från kontroversiella tropiska träslag. Produkterna är FSC märkta och DNV certifierade. Genom att välja en Svanen-märkt produkt bidrar du till mindre klimatpåverkan, färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter och ett rikare växt- och djurliv. 

  Grillkol & briketter

 • Ocean - klimatsmarta och närproducerade städ, tvätt- och hygienprodukter.Köp i butik eller online på granngården.se

  Ocean - klimatsmart och närproducerat

  Granngårdens erbjuder stolt det svenska varumärket Ocean, en serie klimatsmarta och närproducerade hygien-, disk-, städ- och tvättmedel. Oceans rengöringsmedel, tvättmedel och diskmedel har belönats med flera utmärkelser och rekommenderas av Astma- och allergiförbundet. Produkterna är miljömärkta med Svanen, Bra Miljöval och Ecolabel. Samtliga förpackningar är tillverkade av bioplast baserat på socker istället för olja. All tillverkning sker i Sverige i en klimatneutral produktionsanläggning och produkterna är fria från zeoliter och fosfater. Inga djurtester förekommer.

  Ocean

Miljömärkningar

KRAV

KRAV är det svenska miljömärket för ekologisk mat & odling. KRAV följer EU-regler kring ekologiskt mat, odling, djuromsorg, klimat & social hänsyn. Hos oss finns bl.a. KRAV-märkt planteringsjord.

KRAV-märkta produkter hos Granngården

Bra miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens eget miljömärke. Märkningen finns inom 9 områden med stor betydelse för miljö, hälsa & klimat. Produkter med märkningen bedöms ha låg skadepåverkan på miljön.

Bra miljöval hos Granngården

Svanen

Svanen är en oberoende miljömärkning som bidrar till frisk natur & färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Vår Svanenmärkta grillkol är ett exempel som klarar hårda krav på råvara & produktion.

Svanen-märksta produkter hos Granngården

"Kunskap, medvetenhet, engagemang och vilja är grunden för att vi skall lyckas i vårt hållbarhetsarbete. Granngården ska minst efterleva nationell lagstiftning i de länder vi verkar. Vi arbetar systematiskt med lagefterlevnadskontroll och lagbevakning"

Christina Strozyk, Kvalitets- och miljöansvarig Granngården