Gå till huvudinnehållet
Vår stängselguide hjälper dig välja rätt stängsel. Läs mer på granngården.se
Guide Tips

Välja stängsel

Dela

Dags att sätta stängsel? Vi hjälper dig hitta rätt stängsel utifrån vilka djur du ska stängsla, hur stort du ska bygga och vilka behov du har.

Det finns en hel del att ha i åtanke när du väljer ditt stängsel och staket vare sig du köper en färdig paketlösning eller sätter ihop en egen lösning. Hos oss finner du passande stängsel för alla djurslag så du kan bygga både ett rejält häststaket, hägna in och skydda hönsen från räven eller komplettera upp stängsel så fåren inte rymmer. Vi har även lösningar för elstängsel för häst och andra djurslag.

Det allra viktigaste är såklart att fundera noga över djuret som ska inrymmas och vilket syfte ditt stängsel ska ha. Är det ett permanent stängsel för att hålla vidsvin ute krävs mer anpassade produkter än om du till exempel ska bygga en tillfällig beteshage för häst eller ko.  

Hitta rätt stängsel - 5 frågor

Innan vi går närmare in på varje del behöver du fundera över 5 grundläggande frågor. Svaren hjälper dig vidare när du ska hitta rätt stängsel för dina behov.

 • Vilket djur ska du stängsla?

  Vilket djur som ska inrymmas påverkar val av stängselstolpar, stängseltråd, elaggregat (om du vill ha elstängsel) och höjd på stängslet. 

 • Hur stort ska stängslet vara?

  Beroende på storlek krävs mer eller mindre starkt elstängselaggregat. Likaså påverkas valet av tråd av hur långt ditt stängsel ska vara. För långa stängsel är det viktigt att säkerhetställa att tråden har bra ledningsförmåga och håller för aggregatets kraft.

 • Ska du bygga permanent eller temporärt stängsel?

  För permanenta hagar bör du satsa på trästolpar som står stadigt och har lång hållbarhet. Ska du ha ett tillfälligt stängsel som du kan flytta enkelt rekommenderar vi plaststolpar eller glasfiberstolpar.

 • Hur ser området runt stängslet ut?

  Valet av stolpar, tråd och aggregat påverks av hur jämnt eller ojämnt underlaget är, och om där växer mycket eller lite sly och gräs. 

 • Hur mycket underhåll kan du tänka dig?

  Ett staket i trä är mer hållbart och har längre livslängd än ett stängsel med plaststolpar. Det är också kraftigare och tål betydligt mer påfrestning. Dock kräver trä mer underhåll vilket också är värt att ta i beaktning. 

Hur högt stängsel?

Beroende på vilket djur du ska inhägna vet du också hur högt och stort ditt stängsel behöver vara. Utifrån det väljer du sedan stängselstolpar, aggregat, stängseltråd, isolatorer och handtag.

 • Kreatur/kor: Två trådar 60 cm och 100 cm
 • Gris: Tre trådar 10 cm, 40 cm och 65 cm
 • Får/get: Tre trådar 20 cm, 40 cm och 80 cm
 • Häst: Tre trådar på 65 cm, 100 cm och 135 cm

Stängselstolpar

Det första du gör när du ska sätta nytt stängsel är att placera ut stängselstolparna. Men ska du välja stolpar i plast eller trä?

Stängselstolpar i trä

För permanenta stängsel bör du använda tryckimpregnerade stängselstolpar i trä. Stolpar i trä är stadiga och håller längre och bör alltid användas i hörn och för grindar, samt för hingsthagar och paddock. 

Våra populära åttkantiga tryckimpregnerade trästolpar från Octowood har 20 års rötskyddsgaranti, och lämpar dig utmärkt för dig som ska bygga hage, ridbana, paddock eller stängsel som ska hålla i många år.

Stängselstolpar i plast

Vid temporära stängsel kan du med fördel använda plaststolpar eller glasfiberstolpar. Dessa lämpar sig för tillfälliga avgränsningar och när du till exempel ska bygga temporära beteshagar. Till hörn och grindar bör du dock alltid alltid använda trästolpar för att stängslet ska klara påfrestningen.

Hur långt mellan stolparna?

En riktlinje är att placera stolparna med 3-6 meters mellanrum. Avståndet mellan stolparna avgörs dock av hur stort ditt stängsel är och vilken stängseltråd du använder. För dig som använder dig av mer vindkänsligt material, som till exempel elband, bör avståndet mellan stolparna kortas.

Extra krav på hörnstolpar

Oavsett om du har ett permanent eller temporärt stängsel bör dina hörnstolpar vara av högre och av kraftigare material som trä. Detta för att klara de påfrestning som lägg på stängslet.

Elstängsel

Elstängsel lämpar sig mer eller mindre bra beroende på vilka djur du ska stängsla och hur området runt stängslet ser ut.

 • Hästar: elstängselband eller elstängselrep 
 • Kor/kreatur: järntråd eller elstängselrep 
 • Vildsvin/vilt: elstängselnät/High tensile
 • Får: elstängselnät eller elstängseltråd 

Elstängsel lämpar sig inte för mindre och mer känsliga djur som hundar, höns och kaniner.

Vilket elstängselaggregat?

Vilket elaggregat du ska välja beror vilket djur du ska stängsla, vilken tråd du ska använda och hur området ser ut. 

 • Djur som ska stängslas: hästar är känsliga djur och behöver inte ett så kraftigt elstängsel. Däremot krävs mer styrka för djur som vildsvin och får.
 • Stängseltråd: ju mer tråd, desto starkare aggregat behöver du. Ju högre motstånd (dvs ohm-tal Ω - som stängseltråden har), desto starkare aggregat krävs. 
 • Området runt stängslet: om du har mycket ogräs och sly du vill bränna bort med elaggregatet krävs en starkare variant. Kom i så fall ihåg att välja en elråd med lågt OHM-tal som klarar av strömledningen utan att själv brännas sönder.

Jordning

För att ett aggregat ska fungera är jordningen viktig. Har du problem att få ut tillräcklig ström ur ditt stängsel bör du se över din jordning som ofta kan ställa till det om den är utförd på fel sätt. 

Läs mer om elstängsel i vår guide för att bygga elstängsel.

Stängseltråd, band och nät

När du ska välja stängseltråd eller stängselband kan det vara långsiktigt mer ekonomiskt att välja ett lite dyrare alternativ.

Tänk på att dyrare alternativ av elband eller eltråd ofta är uppbyggda med en bättre kvalitet på sina ledare. Detta ger både en effektivare och tryggare driftsprestanda och är samtidigt tåligare för vädrets påverkan. Totalt sätt ger det dig en längre livslängd i jämförelse med ett billigare alternativ.

Vilken stängseltråd ska du välja?

Beroende på vilket djur du stängslar kan du både använda elstängselnät och stängseltråd

 • Kor/kreatur: järntråd, eltråd
 • Häst: elrep, elband
 • Får, höns, kanin, hund: stängselnät
 • Vildsvin: elstängselnät
 • Tillfälliga hagar: elrep, eltråd
 • Permanenta hagar: elrep, eltråd eller stängselnät

Hur mycket stängseltråd?

För att beräkna hur många meter band som kommer gå åt kan du ta hagens omkrets gånger antalet trådar du behöver på höjden.

När ska man använda stängselnät?

Stängselnät lämpar dig för fårstängsel, vildsvinsstängel, hundstängsel och för smådjur som kanin. Du kan både använda nät utan el och rena elstängselnät.

Tänk på Ohm-talet

Ohm ( Ω/m ) mäter styrka på det elektriska motståndet, och därmed hur bra tråden leder ström. Ju lägre ohm-tal, desto bättre ledningssförmåga har stängseltråden. Material som leder ström bra är till exempel guld, koppar och silver.

 • 0,05 Ohm/m = Bra ledningsförmåga
 • 4,0 Ohm/m = OK 
 • 11,0 Ohm/m = Dålig ledningsförmåga

Isolator och handtag

Vilken isolator och handtag du bör välja till ditt stängsel har att göra med vilken typ av stängseltråd du väljer.

Isolator till järntråd

Använder du järntråd i ditt elstängsel rekommenderar vi en ringisolator som inte innehåller en stabiliserande stålkärna. Då minskar du risken för kortslutning när isolatorn slits. Kom dock ihåg att de inte är lika stabila och det därför kan gå åt några fler vid uppsättningen.

Ringisolator med borrspets

En ringisolator med borrspets sliter inte på isolatorn lika hårt vid montering. Den underlättar och effektiviserar även monteringen, främst på hårdare stolpar. Effektivt och skonsamt!

Kombinera bandisolatorer

Använder du band i din hage så kan du växla mellan låsbara bandisolatorer och de med frigång. De låsbara håller bandet sträckt men det är ekonomiskt lite överdrivet att låsa vid varje stolpe.

Checklista

 • 5 grundläggande frågor

  1. Vilket djur ska du stängsla?
  2. Hur stort ska stängslet vara?
  3. Permanent eller tillfälligt stängsel?
  4. Hur ser området runt stängslet ut?
  5. Hur mycket tid kan du lägga ner på underhåll?
 • Stängelstolpe i plast eller trä?

  Vid permanenta hagar bör använd stolpar i tryckimpregnerat trä. Även vid bygge av paddock eller hingsthagar är trä att rekommendera. Vid temporära stängsel lämpar sig stängselstolpar i plast eller glasfiber.

 • Hur många stolpar behövs?

  Permanent hage med trästolpar, välj avstånd 3–6 meter: hagens omkrets i meter/avstånd 3 till 6 = antalet stolpar. Tänk på att avståndet dock kan variera beroende på djur och terräng. Du kan behöva anpassa dig efter dessa faktorer när du sätter stängslet och placerar ut stolparnas avstånd.

 • Stängseltråd eller stängselband?

  • Kreatur/kor: järntråd, eltråd
  • Häst: elrep, elband
  • Får, höns, kanin, hund: stängselnät
  • Vildsvin: elstängselnät
  • Tillfälliga hagar: elrep, eltråd
  • Permanenta hagar: elrep, eltråd eller stängselnät
 • Hur många meter stängselband kommer att gå åt?

  För att beräkna hur många meter band som kommer gå åt kan du ta hagens omkrets gånger antalet trådar du behöver på höjden. Beroende på djur behöver du två eller tre trådar på höjden.

  • Kreatur/kor: Två trådar 60 cm och 100 cm
  • Gris: Tre trådar 10 cm, 40 cm och 65 cm
  • Får/get: Tre trådar 20 cm, 40 cm och 80 cm
  • Häst: Tre trådar på 65 cm, 100 cm och 135 cm
 • Kommer du ofta och relativt enkelt röja för ogräs och sly under stängslet?

  Ja: då kan du välja ett svagare aggregat
  Nej:  välj ett starkare aggregat som kan bränna bort grässtrån och hjälpa till att hålla fritt från sly.

 • Hur starkt elaggregat behövs?

  Det avgörs av hur många meter stängsel som ska elsättas och vilken tråd du valt. Ju mer tråd, desto starkare stängselaggregat.

 • Var ska elaggregatet placeras?

  Det krävs noga planering för att sätta upp ett stängselaggregat. För att garantera säkerhet är det optimalt att placera aggregatet i en ett brandsäkert rum, utvändigt på en stenvägg eller på en fristående stolpe.

 • Jordning av stängsel - tänk på detta

  I regel behöver du ett jordningsspett per joule. Tumregeln kan man säga är att hellre ett jordspett för mycket än ett för lite. Jorda med fördel åskskyddet med separat jordning. Jodspettet bör sättas ca. 1 meter ner i marken i så fuktig jord som möjligt. Det är förbjudet att jorda i hushållets vatten system och hushållets elnät.