Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Vår stängselguide hjälper dig välja rätt stängsel. Läs mer på granngården.se
Guide Tips

Så väljer du rätt stängsel och stolpar - Vi guidar dig!

Dela

Dags att sätta stängsel? Vi hjälper dig hitta rätt stängsel utifrån vilka djur du ska stängsla, hur stort du ska bygga och vilka behov du har.

Det finns en del saker att ha i åtanke när man väljer stängsel, vare sig man köper en färdig paketlösning eller sätter ihop sin egen. Hur man ska stängsla beror på vilken typ av stängsel man valt, men oavsett typ är det viktigt att välja produkter som håller god kvalitet. Stolpar, tråd, isolatorer och aggregat – god kvalitet är A och O för att öka såväl säkerheten som livslängden på ditt stängsel. I den här guiden går vi igenom elstängslets delar och allt du behöver veta för att kunna välja ett stängsel som passar just dig och ditt djurslag. 

Behöver du enbart ett elstängselaggregat till ett befintligt stängsel; ett komplett stängsel med elstängselaggregat; eller ett nätstängsel utan elstängselaggregat? Hos oss på Granngården finns passande stängsel för alla djurslag: genom vår stängselkalkylator kan du även beräkna vad just du behöver till ditt blivande stängselprojekt. I vår guide om att bygga elstängsel går vi igenom hur du senare monterar ditt elstängsel – steg för steg. 

Stängselkalkylator

Planera ditt stängsel

När du ska bygga en hage står du inför flera val. Det är viktigt att fundera över syftet med ditt stängsel – ska det vara ett permanent stängsel eller en tillfällig beteshage? Ska det vara ett klassiskt trästaket, ett stängsel uppbyggt av så kallade grindar, nät eller elstängsel? För att få klarhet i vilket typ av stängsel just du behöver kan det vara hjälpsamt att fundera över några grundläggande frågor.

Får stängsel

Vilket djurslag ska stängslas in eller stängas ute?

Att välja stängsel utifrån djurslag är naturligtvis A och O. Eftersom olika djurslag beter sig på olika sätt är viktigt att välja ett stängel som ger största möjliga säkerhet utifrån djurets förutsättningar och beteenden. Val av stängselstolpar, stängseltråd, elaggregat (om du önskar elstängsel) och höjd på stängslet är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Elstängsel är vanligt förekommande för att hålla inne djur som hästar, kor och får, men de kan också användas till att hålla ute djur som vildsvin, hjortar och rävar. Principen för elstängsel är enkel: genom elektriska impulser lär sig djuren var gränsen går.

Just elstängsel lämpar sig mer eller mindre bra beroende på djurslag. För hundar, höns och kaniner lämpar det sig inte alltid. Om du vill bygga en inhägnad för hundar och smådjur väljer du ett stängselnät. Stängselnät finns helt utan el och som rena elstängselnät. 

Hur stort ska stängslet vara?

Vilket djurslag du ska bygga hagen för indikerar hur högt ditt stängsel bör vara, samt hur många trådar du bör ha. Utifrån höjd och storlek väljer du sedan stängselstolpar, aggregat, stängseltråd, isolatorer och handtag. Det är viktigt att du planerar stängslingen noggrant så att du har komponenter som passar för ändamålet – och som är kompatibla med varandra. Här kan du börja med att göra en riktning över stängslet som du vill sätta upp. Det är ett bra sätt att få en uppfattning om hur många stolpar, isolatorer och grindar du behöver. Det hjälper dig också att se hur strömmen ska kunna flöda genom stängslet.

Stängselhöjd i mått

Ska du bygga ett permanent eller temporärt stängsel?

Det vanligaste för större permanenta hagar brukar vara att man antingen väljer ett rent elstängsel eller att man kompletterar ett trästaket med eltrådar. Ett permanent stängsel står kvar över tid och byggs generellt med rejäla trästolpar för lång hållbarhet och stabilitet, men det finns också plaststolpar för permanenta staket. Ett temporärt stängsel byggs med stolpar av plast eller glasfiber för att flyttas vid behov. Ett permanent stängsel är förstås det mest hållbara alternativet för dina djur, men ett tillfälligt stängsel har många fördelar. Med ett tillfälligt stängsel kan du exempelvis utnyttja betet genom att flytta hagen där gräset är lämpligt för bete.

Elstängslets delar

För att du ska kunna montera ditt elstängsel på rätt sätt, är det viktigt att du också väljer rätt produkter. Här går vi igenom de komponenter du behöver för att montera ditt elstängsel. 

Stängselstolpar

Stängselstolpar är till för att hålla stängseltråden på plats. För att kunna spänna stängseltråden ordentligt är det viktigt att välja stadiga hörnstolpar och mellanstolpar av rätt tjocklek och längd. Höjden på stängslet, och därmed stolparna, ska anpassas till de djur som ska hägnas in eller stängas ute. Glöm inte att lägga till för den del som stolparna går ner i marken när du planerar höjden. En trästolpe har oftast ingen begränsning i hur långt ner du ska sätta stolpen, det har däremot glasfiber, plast och stål. Dessa stolpar är oftast gjorda för stängsel som ska vara mer temporära, vilket gör att stolpens utformning oftast begränsar hur djupt ner du kan trycka ner den.

Stängselstolpar

Permanenta stängselstolpar

Om du vill bygga permanenta hagar och inhägnader är tryckimpregnerade trästolpar som gjorda för att hålla över tid. Impregnerade trästolpar är stabila och hållbara då de tål väder och vind. De bör gå minst 20 cm ner i marken. Vid hörnstolpar, eller en stolpe som sitter i en kurva, behöver du vara extra noggrann med stabil montering. Vid hörn kan stolpen monteras uppåt en meter ner i marken. Allt beror på hur marken du sätter stolpen i ser ut. Tänk också på att det är viktigt att få stolpen rak, och att stolparna står i linje; gör de inte det kommer tråden att spänna stolparna, med eller mot varandra. Tryckimpregnerade stolpar kan användas med olika typer av stängsel och stängseltråd, såväl utan som med elektricitet. För permanenta paddockstolpar är det rekommenderat att alltid använda stängelstolpar i tryckimpregnerat trä.

Temporära stängselstolpar

Om du vill bygga temporära hagar, eller tillfälliga avgränsningar av större hagar, kan du även överväga att använda stolpar av glasfiberstolpar, plaststolpar eller metallstolpar. Stängselstolpar i plast eller glasfiber passar dig som snabbt behöver ta upp ett temporärt eller flyttbart stängsel. Med stängselstolpar i plast sparar du såväl tid som arbetskraft då de är lätta att installera och transportera. Plaststolpar kan användas som permanenta stängsel men är främst avsedda att användas temporärt.

Hörnstolpar

När du monterar stolparna ska du börja med hörnstolparna. Till grindar och hörn bör du alltid använda trästolpar – även i de fall du väljer stängselstolpar i plast eller glasfiber. Oavsett om du har ett permanent eller temporärt stängsel bör hörnstolpar vara av kraftigare material för att klara den påfrestning som läggs på stängslet.

Octowood stängselstolpar

Vi är extra stolta över att kunna erbjuda Octowoods tryckinpregnerade stängselstolpar. Trästolparna är åttkantiga och tillverkade av jämtländsk fura.

Stängseltråd

Stängseltråd är vanlig tråd som används för att bygga stängsel, medan elstängseltråd är konstruerad för att leda elektrisk ström. För enkelhetens skull pratar vi genomgående om eltrådar – det beskriver tydligt vad som avses. Men du kan också välja elrep, elband, elstängselnät eller järntråd. Vilken eltråd som passar bäst beror bland annat på vilka djur som ska stängslas in, vilket elaggregat du använder och hur långsiktigt hållbar lösningen ska vara. Det går också att använda en kombination av olika trådtyper. Exempelvis rekommenderas vildsvinsstängsel ofta med elband längst ner och med en eller två eltrådar ovanför det.

Stängseltråd

Tänk också på att olika trådar leder strömmen olika bra. Ohm ( Ω/m ) mäter styrka på det elektriska motståndet, och därmed hur bra tråden leder ström. Ju lägre ohm-tal, desto bättre ledningssförmåga har stängseltråden:

  • 0,05 Ohm/m = Bra ledningsförmåga
  • 4,0 Ohm/m = OK
  • 11,0 Ohm/m = Dålig ledningsförmåga

Material som leder ström bra är till exempel guld, koppar och silver. Notera att ohm-talet inte bara skiftar mellan exempelvis eltråd och elband; olika eltrådar av samma typ kan ha olika motstånd.

Elstängselaggregat

Hjärtat i ditt elstängsel är elstängselaggregatet. Det är den del som avger den strömimpuls som ska hålla djuren avskräckta från att passera den gräns din inhägnad ska skapa. Olika elstängselaggregat är olika kraftiga. Vissa drivs via nätanslutning, andra via batteri. För ett välfungerande elstängsel är det viktigt att du väljer ett stängselaggregat som är dimensionerat för att orka skicka ut strömimpulser genom hela stängslet. Du måste alltså ta hänsyn till hur långt aggregatet ska kunna försörja med ström, samt vad du har för anslutningsmöjligheter för anslutningskabel till aggregatet. Om det inte finns tillgång till uttag i nära anslutning till hagen går det bra att använda ett nätanslutet aggregat. Om det inte finns någon möjlighet till nätanslutning alls, kan man istället välja ett batteriaggregat eller solcellsaggregat.

Till permanenta elstängsel väljer man oftast de kraftigaste elstängselaggregaten – de är ofta mycket långa och med mycket undervegetation. Ett mindre aggregat är känsligare för vegetation som går emot ledarna och det är därför bättre att välja ett aggregat i ”överkant” än i ”underkant”. Ju kraftigare aggregat man har, desto större säkerhetsmarginal har man också för oförutsedda händelser. Som en del av vårt tjänstekoncept Lantdjurshjälpen erbjuder vi reparationer av elstängselaggregat – här kan du läsa mer om det.

Isolatorer

Grindhandtag och isolatorer är viktiga då de isolerar strömmen från stängselstolparna, så att de inte går ut i marken. När det kommer till att välja isolatorer beror det på vilka stängseltrådar man använder.

Jordare

Jordare leder strömmen tillbaka till aggregatet vid kontakt med ledningstråden. På så sätt skapas en sluten krets. När ett djur kommer i kontakt med stängslet, får det en kraftfull men säker stöt. Efter kontakt kommer strömmen från djuret att gå ned till marken och via jordningssystemets jordspjut återvända till aggregatet.

Du behöver i regel ett jordningsspett per joule. Tumregeln är att hellre använda ett jordspett för mycket än för lite. Jorda med fördel åskskyddet med separat jordning.

Tankar på att bygga elstängsel?

Ett elstängsel består av olika delar som tillsammans skapar ett slutet kretslopp. I jämförelse med ett stängsel eller staket som inte är elektriskt, har elstängsel många fördelar. Elstängsel har en längre livslängd, men är också billigare, säkrare och mer pålitligt! Om du vill veta mer om hur du bygger elstängsel – läs vår guide här.

Kvinna kikar ut över hage

Stängsel för olika djur

Stängsel för hästar

Hästar reagerar starkt på visuella intryck då de av naturen är flyktdjur. I en trängd situation galopperar en häst gärna iväg, vilket kan få allvarliga konsekvenser om hästen försöker att rymma från ett stängsel som kan orsaka skada. När det kommer till att välja stängsel för hästar är ett synligt staket med breda band att föredra för hästar. Elstängsel med band, rep eller EquiFence är lämpligt, medan exempelvis ett taggtrådsstängsel kan skada hästen allvarligt.

Stängsel för nötkreatur

Att ha ett väl utformat stängsel runt betesmark och rasthagar är viktigt när korna är ute på bete. Kor lär sig snabbt att inte gå emot ett elstängsel – som är obehagligt men intefarligt. Liksom som med hästar kan traggtråd och kombinationen av taggtråd och elstängsel orsaka skada. Stängsel med rep, high rensile eller flyttbar tråd är särskilt lämpligt för kor och nötkreatur.

Stängsel för får

Får och getter ska vara ute under sommaren, under en sammanhängande period vars längd varierar beroende på var i landet du bor. De kan vistas utomhus i stort sett hela året, varpå det är mycket viktigt med ett säkert stängsel. I jämförelse med andra djur är får svåra att mota då de inte är lika känsliga mot ström, på grund av ullen som isolerar. Gällande taggtråd gäller samma regler som för kor och ett elstängsel med high tensile, tråd eller flyttbart stängsel är att föredra.

Stängsel för svin

För att hålla grisar och svin utomhus krävs ett säkert stängsel. Frigående grisar riskerar att bli smittade av svinpest om de kommer i kontakt med vildsvin. I vissa områden räcker det med ett inre stängsel, men det är viktigt att du ser över reglerna i ditt område, då ett stängsel för frigående grisar måste bestå av såväl ett inre som ett yttre stängsel i många fall. För svin passar cord, high tensile eller flyttbart stängsel.

Problem med vildsvin?

Vildsvin ökar kraftigt i landet och finns snart i hela södra Sverige. I deras spår dyker det också upp en hel del problem som kan undvikas med ett bra stängsel. I vår guide kan du läsa mer om att bygga ett vildsvinsstängsel