Gå till huvudinnehållet
Så bygger du elstängsel! Läs mer i guiden på granngården.se
Guide Tips

Bygga elstängsel

Dela

Dags att sätta elstängsel? Vi guidar dig genom montering, elaggregat, jordning och annat du behöver veta innan du ska sätta elektriskt stängsel.

Förenklat kan man säga att ett elstängsel är en strömslinga där pluspolen går i stängslet och minuspolen ner i jorden. När djuret nuddar stängslet går en kort elstöt genom kroppen ner i marken. Det hela går ut på att djuren inte tror att de kan forcera stängslet. Det är alltså absolut inte tal om att på något sätt skada djuret. Därför är det viktigt att se till att du har satt upp djurens inhägnad på rätt sätt och underhålla det kontinuerligt, så att det fungerar som det ska. 

Elstängslets olika delar

Ett elstängsel består av ett antal olika komponenter. Illustrationen ger en uppskattning om vilka du kan behöva. 

 1. Elstängselaggregat
 2.  Jordspett
 3.  Åskskydd
 4. Matarledning
 5. Stängselstolpar av trä eller plast
 6. Omskiftare
 7. Hörnisolator
 8. Anslutningskabel
 9. Band, rep eller tråd 
 10. Grindhandtag 
 11. Trådspännare 
 12. Bandskarv 
 13. Plaststolpe 
 14. Isolatorer 
 15. Varningsskylt 
 16. Grindhandtagsisolator

Så monterar du elstängsel

 1. Placera ut stängselstolpar på ett avstånd om ca 3-6 meter
 2. Skruva fast isolatorer som bandet eller tråden ska fästas i
 3. Jorda ordentligt! Minst 4-5 jorspett beroende på stängslets storlek
 4. Anslut elstängselaggregatet

Elstängselaggregat

Att sätta upp en stängselaggregat kräver god planering för att garantera ett säkert och funktionellt resultat för dig och dina djur. Men vilket elstängselaggregat ska du välja?

Vilken styrka ska du ha på ditt elaggregat?

Styrkan på elaggregatet avgör av hur många meter stängsel som ska elsättas och vilken tråd du har valt. Ju mer tråd, desto starkare aggregat krävs. Ju högre motstånd (dvs ohm-tal Ω - som stängseltråden har), desto starkare aggregat behöver du. I Granngårdens sortiment hittar du både nätanslutna och batteridrivna elstängselaggregat.

Vilket djur ska du stängsla?

Olika djur reagerar mer eller mindre på elstötar vilket påverkar hur starkt aggregat du behöver. Generellt sett behöver t.ex. får ett kraftigare aggregat då ullen leder bort en stor del. Vildsvin kräver också ett starkare aggregat trots att de är känsliga för stötar, detta då de ofta bökar upp jord på understa tråden. Hästar däremot är känsliga djur som reagerar kraftigt på stötar, därför krävs inte lika mycket styrka i en hästhage. 

Är det mycket sly och gräs där du ska stängsla?

Välj då ett starkare elaggregat som kan bränna bort grässtrån åt dig så du slipper röja under stängslet. Tänk dock på att du då måste välja en elråd med lågt OHM-tal som klarar av strömledningen utan att själv brännas sönder.

Jordning och jordspett

För att ett aggregat ska fungera optimalt är jordningen viktig. Har du problem att få ut tillräcklig ström ur ditt stängsel bör du se över din jordning som ofta är boven i dramat.

 • Beroende på hur området du stängslar ser ut bör du ha minst 3-5 jordspett. 
  Fler jordspett = effektivare stängsel
 • Använd galvade jordspett eller/och jordtråd
 • Jordspetten bör sättas ca 1 meter ner i marken för bra resultat
 • En tumregel är att ha ett jordspett per Joule i aggregatet
 • Placera dina jordspett på så fuktig jord som möjligt
 • Jordspetten behöver inte sättas i direkt anslutning till stängslet

Tänk på säkerheten

Av säkerhetsskäl så bör man montera in en jordfelsbrytare vid anslutningen till ett elstängselaggregat 230V. Vid åska kan man skydda sitt elaggregat genom att koppla ur stickproppen från vägg och även koppla ur anslutningen på stängslet.

Tänk också på att ett felplacerat stängselaggregat kan vid åska utgöra stor brandrisk. Det ska till exempel inte placeras på en oskyddad trävägg eller inne i en lada. Det mest optimala är att placera aggregatet i ett brandsäkert rum, utvändigt på en stenvägg eller på en fristående stolpe. Utomhus är det i vissa fall en god idé att skydda aggregatet från väta med ett litet tak. Ström ska tas från en strömkälla alldeles intill aggregatet och ledningarna får naturligtvis aldrig dras genom en brandfarlig miljö.

Har du fått felkod CA?

Felkoden CA står för kalibrering innebär att något har gjort så att programvaran måste omkalibreras (startas om). Ofta är det åska som har påverkat ett kretskort.

Så kalibrerar du om aggregatet

1. Koppla bort kabeln till stängslet så enbart jordkabeln är inkopplad
2. Sätt i kontakten och dra ut den igen efter 3 st impulser (dvs. starta och stäng av aggregatet
3. Upprepa detta ytterligare två gånger
4. Sätt i kontakten och låt den sitta i. Nu kommer aggegatet att automatiskt omkalibreras och därefter bör det fungera om inget är skadat

Elstängselnät, tråd och band

Beroende på vilket djur du stängslar kan du både använda elstängselnät och stängseltråd

 • Kreatur/kor: järntråd, eltråd
 • Häst: elrep, elband
 • Vilt/Vildsvin: elstängselnät
 • Får: elstängselnät 

Kom ihåg Ohm-talet

Ohm ( Ω/m ) mäter styrka på det elektriska motståndet, och därmed hur bra tråden leder ström. Ju lägre ohm-tal, desto bättre ledningssförmåga har stängseltråden. Material som leder ström bra är till exempel guld, koppar och silver.

 • 0,05 Ohm/m = Bra ledningsförmåga
 • 4,0 Ohm/m = OK 
 • 11,0 Ohm/m = Dålig ledningsförmåga