Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Vildsvin som springer genom gräset. Läs om hur du håller vildsvinen borta på granngården.se
Guide Tips

Elstängsel för vildsvin

Dela

Problem med vildsvin? Vildsvinen ökar kraftigt i landet och finns snart i hela södra Sverige. I deras spår dyker det också upp en hel del problem som kan undvikas med ett bra stängsel.

Vildsvin gör sig alltmer synliga i områden där de tidigare inte sökt sig. Antalet har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren och utbredningen omfattar nu stora delar av landets södra delar. Vildsvinens intrång i hagar, trädgårdar och sädesfält skapar stora skador och förluster – som går att undvika. För att vägleda dem vidare till andra marker kan man med mycket goda resultat stängsla de områden dit vildsvin, men också annat vilt, söker sig.

Elstängsel är vanligt förekommande för att hålla inne djur som hästar, kor och får, men det kan också användas till att hålla ute djur som vildsvin och annat vilt. För många är det viktigt att minimera risken för att oönskade djur tar sig in på ett särskilt område. Det kan handla om att man vill skydda sina egna djur eller att man vill minska risken att oönskade djur kommer in och orsakar annan skada på området. Principen för ett elstängsel är enkel: genom elektriska impulser lär sig djuren var gränsen går.

Det ska mycket till för att vildsvin ska söka sig till marker som är begränsade av elstängsel. Om de mot all förmodan skulle komma att närma sig ett elstängsel lär de sig snabbt att området inte är att utforska – och söker sig vidare. Det finns särskilda vildsvinsstängsel du kan montera för att hantera vildsvin. Viltstängsel går minst lika bra i syfte att hålla vildsvin borta från det avgränsade området, men är onödigt kostsamt om det enbart är vildsvin du vill stängsla ut.

I vår guide om att välja stängsel kan du läsa mer ingående om stängselstolpar, stängseltråd, isolatorer och aggregat för olika slags djurslag, samt besvara några grundläggande frågor som vägleder dig vidare i ditt val av stängsel. Genom vår stängselkalkylator kan du även få hjälp med att beräkna vad som behövs till ditt blivande stängselprojekt, utifrån det djurslag som ska stängslas.

Stängselkalkylator 

Elstängsel för vildsvin

Ett elstängsel är i de flesta fall den mest effektiva metoden för att stänga ute vildsvin, men ett vanligt stängsel kan likväl monteras och ge god effekt utan elektrisk ström. De viktigaste förutsättningarna för att ett avvisande stängsel ska fungera är främst att det är ordentligt installerat, samt att man lägger tid på att kontinuerligt kontrollera och underhålla sitt stängsel. Gör man inte det – har det egentligen ingen betydelse hur mycket pengar eller kraft man lagt på att installera stängslet. Väder, vind och naturen påverkar alla stängsel. Vildsvinsstängsel är en god investering och kan monteras såväl som en permanent lösning som en tillfällig och flyttbar lösning.

Stängsel för vildsvin

Stängselstolpar för vildsvin

Välj kraftiga hörnstolpar när du monterar ditt vildsvinsstängsel. Genom att montera kraftiga hörn med tryckimpregnerade trästolpar får du mycket goda förutsättningar att senare spänna stängseltråden. Däremellan kan du använda stängselstolpar i trä, alternativt plaststolpar, glasfiberstolpar eller metallstoplar. Stängselstolparna bör sättas cirka 20–30 cm ner i marken, gärna lutade mot det håll vildsvinen kommer ifrån, då det gör det svårare för dem att böka jord på den understa tråden utan att komma i kontakt med nästa tråd. När du satt ner stängselstolparna ska du fästa isolatorer – som du monterar stängseltråden i.

Stängseltrådar för vildsvin

Elstängsel för vildsvin ska monteras lågt. Vildsvin hoppar vanligtvis inte, men bökar däremot gärna runt. En riktlinje är att sätta tre stängseltrådar på höjderna 20 cm, 45 cm och 75 cm, enligt bilden nedan. Väljer du fyra trådrader säkrar du upp ytterligare med en stängseltråd på cirka 90 cm. Val av stängseltråd är mycket upp till dig och de förutsättningar du har där ditt stängsel ska monteras. Välj en stark stängseltråd med god ledningsförmåga längs ditt vildsvinsstängsel. Vi rekommenderar high tenstile-trådar som klarar av att leda strömmen bättre i undervegetation – och som står emot vildsvinens bökande bättre.

Vildsvinsstängsel

Elstängselaggregat för vildsvin

Vildsvin är känsliga för stötarna ett elstängsel kan ge och det krävs egentligen inte något starkt elstängselaggregat. Välj dock ett elaggregat på över 5 joule för att det ska klara av eventuella påfrestningar som kan ske om de bökar så hårt att den understa tråden blir utsatt och påverkar stängslets prestanda.

Bygga elstängsel

Ett elstängsel består av olika delar som tillsammans skapar ett slutet kretslopp. I jämförelse med ett stängsel eller staket som inte är elektriskt, har elstängsel många fördelar. Elstängsel har en längre livslängd, men är också billigare, säkrare och mer pålitligt. Dessutom är det väldigt enkelt att reparera och bygga ut ett elstängsel. I vår guide om att bygga elstängsel går vi igenom hur du monterar ditt elstängsel – steg för steg. Här kan du även läsa mer ingående om hur du går tillväga för att installera ditt elstängsel för såväl vildsvin som andra djurslag.