Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Odla potatis!
Tips

Odla potatis – förgro potatis

Dela

Den bästa sättpotatisen är förstås den som du odlar alldeles själv. Genom att förgrodda potatis innan du sätter den i jorden har du goda förutsättningar att lyckas. Ta del av våra bästa tips på hur du odlar och skördar din egen potatis.

Smaken på egenodlad potatis är godare – det kan vi lova. En annan sak vi kan lova är att alla kan odla potatis. Om du inte har ett trädgårdsland går det minst lika bra att odla potatis i en pallkrage eller större kruka på balkongen. Hemligheten bakom en rik och smakrik potatisskörd är högkvalitativ sättpotatis, näringsrik jord och skötsel i form av bevattning, kupning och gödsling. Men det finns också andra faktorer som ger goda förutsättningar att lyckas med potatisodlingen – läs vidare vettja.

Förgro potatis

Den bästa sättpotatisen är förstås en smaksak, men för att få till den där perfekta färskpotatisen lagom till midsommar finns det förstås några saker som garanterar (färsk)potatis. För att lyckas med potatisodlingen är det alltid fördelaktigt att förgro potatis – oavsett sort. Det är inte ett måste, men genom att förgrodda väcker du potatisen till liv några veckor innan utplantering – och du kan skörda din potatis tidigare. Om jorden uppnått rätt temperatur för potatisodling finns det egentligen ingen anledning att förgro eller förodla din potatis och du kan då sätta ut den direkt i jorden. 

Tänk på! Att förgrodda potatis är särskilt viktigt för tidigare sorter så som färskpotatisen som ska skördas till midsommarfesten.

Förgro potatis i äggkartong

Genom att förgro potatis i en äggkartong eller låda kan du räkna med en större och tidigare skörd. Potatis som du förgror utan jord behöver inte vattnas, men räkna med att det tar lite längre tid för potatisen att växa när den senare planteras ut i jorden, då den i första hand ska bilda rötter. Önskar du bättre resultat kan du istället förodla din potatis i jord.

Förgro potatis i jord

Potatis som förodlas i jord hinner utveckla rötter varpå du vinner mest tid. Det är lite pilligare att sätta ut potatisen utan att skada rötterna, men potatis som förgrott i jord har bättre förutsättningar att snabbt växa ute i potatislandet. Använd dig utav ett litet fat eller i en äggkartong där du brer ut ett tunt lager fuktad planteringsjord eller torv som du placerar potatisarna ovanpå. Tänk då på att inte "begrava" potatisen; tryck den lätt mot jorden och fukta med lite vatten.

Oavsett tillvägagångssätt ska du förgrodda din potatis ljust och svalt, under cirka 3–4 veckor. När de utvecklat groddar är de redo att planteras ut, men tänk på att jordtemperaturen bör vara cirka +8°C  innan du planterar ut din förgrodda potatis.  

Plantera ut potatis

När jordtemperaturen ligger på cirka +8°C kan du plantera ut din potatis i trädgårdslandet eller pallkragen. Potatisen växer bäst på en varm och ljus plats, där jorden i potatislandet hålls fuktigt under hela säsongen. Om du odlar potatis i kruka vattnar du regelbundet, precis som du skulle göra med en vanlig krukväxt. Täck din potatisodling med fiberduk för att skydda mot eventuella frostnätter, skadedjur och sol.

Jord för potatis

Oavsett om du odlar potatis i pallkrage, ett trädgårdsland eller i en större kruka är potatis relativt enkelt att odla. Potatis trivs bäst i en mullrik, genomsläpplig och sandig jord, med ett jordlager på minst 15 cm djup. Jordförbättra odlingsområdet med naturgödslad planteringsjord och gödsel för att skörda mycket potatis, med ett avstånd på cirka 25–35 cm (beroende på potatissort).

Kupa potatis

Tänk på att kupa jorden i potatislandet regelbundet. Att kupa potatis innebär att du skyfflar upp en jordhög runt blasten, vartefter plantan får fler potatisar. Knölarna som växer vid ytan riskerar inte heller att bli gröna och giftiga. 

Gödsel för potatis

För att förbättra potatisens smak, näringsvärde och kvalitet, samt för att få en rik och bättre skörd, är det viktigt att du gödslar. Om du har ett potatisland kan du mylla ner kogödsel eller naturgödsel i jorden innan sådd, men det finns också naturbaserad potatisgödsel eller gödsel för köksträdgården som är särskilt anpassat för odling av potatis och andra rotfrukter. För att få en potatis som inte missfärgas eller kokar sönder är det viktigt att du gödslar balanserat. Tillför du för lite gödsel utnyttjas inte avkastningspotentialen fullt ut, medan en för hög tillförsel kan äventyra kvaliteten på din potatis. För att gödsla och jordförbättra kan du sprida ut cirka 1-1,5 liter per 10 m². Efter en dryg månad kan du sedan upprepa gödslingen med en mindre gödsling på cirka 0,5-1 l/10 m2.

Odla potatis på balkong

Om du inte har en trädgård går det minst lika bra att odla potatis på balkong. Odla din potatis i en odlingslåda eller pallkrage, stora krukor eller odlingssäckar. Om du odlar potatis en en hink, säck eller balja är det viktigt att den rymmer minst 10 liter jord. Det finns särskilt avsedda potatishinkar som låter dig skörda i flera omgångar på samma planta. Börja med att lägga ett cirka 4 cm tjockt lager med lecakulor i botten av krukan eller hinken. Fyll sedan halva hinken med jord för att spara resterabde utrymme att kupa potatisen under tillväxten. 

Odla potatis i pallkrage

Potatis är särskilt tacksamt att odla i pallkrage. Beroende på potatissort är det generellt fördelaktigt att använd två pallkragar på höjden, då de ger tillräckligt med stor jordvolym för rotsystemet att breda ut sig och bilda rejält med potatisar. Vattna potatisen i din pallkrage regelbundet. Särskilt under torra perioder minskar du då risken för skorvangrepp. 

Skörda potatis

I Sverige planteras sättpotatis på våren; från mitten av april i södra Sverige och mitten av maj i norra. Det skiljer sig förstås från år till år, men jordtemperaturen bör ligga på cirka +8°C innan du sätter potatis. Om du väljer att sätta potatis direkt tar det cirka tre månader till skörd. Väljer du istället att förgrodda potatis kan du skörda några veckor tidigare. Färskpotatis skördas när bladen är gröna, medan vinterpotatis kan ligga kvar och mogna i jorden efter att bladen vissnat. Höst- och vinterpotatis skördas vanligtvis i september-oktober.

Skörda tidiga potatissorter

Om du vill odla primär- och färskpotatis som skördas från maj till försommar ska du välja mycket tidigare sorter av sättpotatis. Tidiga sorter som dessa behöver förgroddas och odlas under täckväv för jorden och luften kring plantan att värmas upp.

Skörda senare potatissorter

För senare potatissorter är det fördelaktigt att låta potatisen ligga kvar länge i jorden. Jorden är nämligen den allra bästa förvaringsplatsen för potatis. Skörda några potatisar åt gånger och efterhand under hela sommaren. Under sensommar och tidig höst fortsätter du att skörda potatis efter behov. Jorden utgör fortsättningsvis den bästa förvaringsplatsen fram till oktober då det är dags att gräva upp all potatis och lagra för vintern.

Lagra potatis

När det blivit dags att gräva upp överskottet av potatis för förvaring, är det viktigt att du inte skadar knölarna. Använd dig utav en grep och varsamma händer. När du lagrar potatis för vintern är det sedan viktigt att du försöker återskapa den miljö som återfinns i jorden. Förvara mörkt och svalt, i ett utrymme som inte är allt för torrt. Ett garage, en jordkällare eller ett utrymme på cirka +4-7°C är optimalt för att lagra potatis. Tänk också på att fukt är bra men att lagom är bäst: lagra dina potatisknölar i en papperspåse eller kartong. Plast kan tvinga kvar fukten i vilket gör att potatisen kan komma att mögla. 

Kom ihåg!

Om du vill skörda din egen potatis från försommar till höst, samt lagra knölar under en längre tid, är det fördelaktigt att odla såväl tidiga som senare sorter. Skörda några potatis åt gången och låt senare sorter ligga kvar i jorden under en längre tid. Förgrodda potatis för tidigare skörd och lagra potatisknölarna mörkt och svalt under vinterhalvåret.