Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Kalk för gräsmatta

Trädgårdskalk – för en livfull och frisk gräsmatta! Kalka gräsmattan och höj jordens pH-värde. Du tillför viktiga näringsämnen och spårämnen samt motverkar mossa och försurning. Resultat: Förbättrad jord, en välmående gräsmatta och växternas tillväxt och hälsa slår kullerbyttor av glädje.

Trädgårdskalk ger en långtidsverkande effekt och förbättrar miljön för både gräsmattan, växterna och markens mikroorganismer. Du höjer jordens pH-värde, tillför viktiga näringsämnen, motverkar mossa och försurning.

Detta gör i sin tur att jorden förbättras och växterna har lättare att ta till sig näringsämnen och växa. Kalk ger en långtidsverkande effekt och förbättrar levnadsmiljön för såväl gräsmatta, växter och maskar.

Kalkning av gräsmatta

Kalk är avgörande för din gräsmatta då det naturligt förekommer i jorden och hjälper till att balansera pH-nivån. Det är fördelaktigt att regelbundet kalka gräsmattan för att säkerställa optimal tillväxt. En pH-mätare kan vara till hjälp för att övervaka jordens surhetsgrad och bestämma när det är dags att kalka. Det är även värt att notera att andra växter i trädgården kan gynnas av kalkning för att trivas.

Om jorden är kemiskt sur, det vill säga har lågt pH-värde, kommer mossan att trivas bättre än gräset. Detta kan åtgärdas genom att kalka gräsmattan för att höja pH-värdet till 6–6,5, vilket skapar en mer gynnsam miljö för gräsets trivsel.

När kalka gräsmattan?

Kalkning bör utföras under bra väderförhållanden, med låg markfuktighet och hög marktemperatur. En optimal tid för kalkning är tidigt på våren före växtsäsongens start eller sent på hösten. När snön smälter på våren, går kalken in i jorden med smältvattnet. Om marken är torr när man kalkar, är det bra att vattna den efter kalkningen så att kalken sugas in i marken tillsammans med vattnet.

Beroende på hur din gräsmatta mår så kan du sprida kalken varje ett vartannat år. Kom ihåg att markens pH-värde sänks när du gödslar på marken, så du kan även använda kalk för att hamna på rätt nivå igen. Din trädgårdskalk kompletteras bäst med ett bra gödsel som till exempel gräsmattegödsel, kogödsel eller hönsgödsel. Och de flesta växter trivs i en neutral jord så om du gödslar kraftigt bör du balansera upp och med kalk höja ph-värdet.

När ska man inte använda kalk?

Det finns surjordsväxter som trivs bäst med ett lågt pH-värde, till dem ska man inte kalka jorden. Exempel på sådana växter är rhododendron och azalea. Det är viktigt att känna till vilka växter som kräver surare jordförhållanden för att undvika att skada dem genom överdriven kalkning.

Kalk mot mossa

Kalk är ett effektivt mossmedel och hjälper till att förhindra mossa i gräsmattan. Tänk på att enbart kalk inte är någon universalprodukt mot mossa, men den bidrar till att hålla mossfritt i gräsmattan i betydligt högre grad än om du låter bli att kalka.

För att säkerställa en hälsosam tillväxtmiljö för växterna är det nödvändigt att regelbundet övervaka markens pH-värde, då detta påverkar deras näringsupptagningsförmåga. En pH-mätare är ett värdefullt verktyg för att noggrant följa upp detta.

Vid upptäckt av för sur jord kan vissa växter behöva tillföras kalk för att trivas optimalt. Detta behov av kalk finns närvarande i jorden året runt, men bäst resultat erhålls vanligtvis genom kalkning under de mildare månaderna på året.

Köp trädgårdskalk hos Granngården

I vårt sortiment har vi både finkrossad kalk och kornad trädgårdskalk från Hasselfors Magnedol. Både den kornade och krossade kalken är långtidsverkande, dammbunden och lät att sprida över gräsmattan. Vi erbjuder även Kalksalpeter från YaraLiva. Låt jord, trädgård och växter trivas – köp trädgårdskalk hos Granngården!

Kategori & Filter
    • Populära
3 produkter

Visar sida 1 av 1