Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Alkylatbensin

Ordet “alkylat” kommer från alkylering som är namnet på den process som används för att få fram råvaran alkylatbensin. Alkylatbensin är i alla avseenden ett bättre bränsle jämfört med vanlig bensin. En förädlad och 99% renare produkt sett till mängden farliga kolväten. Enkelt förklarat så är det en renare variant av bensin som är bättre både för hälsan och miljön men även för motorn. Ämnen som är hälsoskadliga och sotar mycket är helt uteslutna eller mycket låga hos alkylatbensinen, vilket gör att till exempel förbränningskammare och tändstift hålls renare. Sot och avlagringar i vanlig bensin gör maskinerna mer svårstartade och kräver oftare underhåll. Ju renare bensin, desto mindre motorskador!

Ett renare bränsle

Små motorer och framförallt tvåtaktsmotorer är ofta okomplicerade och tekniskt sett enkla motorer med dålig förbränning som oftast saknar avgasrening. Det innebär att en del av bränslet går ut oförbränt vilket är dåligt för miljön och för dig som användare. Därför är det viktigt att välja ett så rent bränsle som möjligt till bland annat gräsklippare, motorsågar och trimmers där man ofta står mitt i utblåset av avgaser. Aspens tvåtaktsbensin innehåller helsyntetisk motorolja som även den innehåller mycket mindre halter av farliga kolväten och svavel.

Lång hållbarhet

Alkylatbensin har ca 10 gånger längre hållbarhet jämfört med vanlig bensin och kan lagras i flera år utan att kvaliteten försämras. Det betyder att du inte behöver tömma tanken över vintern och din maskin startar lätt även efter ett längre uppehåll.

Köp alkylatbensin från Aspen online på granngården.se eller i din närmsta Granngårdenbutik!

Kategori & Filter
    • Populära
10 produkter

Visar sida 1 av 1