Gå till huvudinnehållet

Dunkar & Tillbehör

REGLER VID TRANSPORT AV DIESEL - ADR
* GODKÄND FÖR TRANSPORT ENLIGT ADR
Inspektion vart 2 ½ år. Certifikat för alla UN-märkta plastbehållare gäller i 5 år, tanken kan därefter användas endast för eget bruk enligt undantaget från ADR (se stycket under gällande undantaget**).

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSBs hemsida: www.msb.se
** CADDY ÄR TILLÅTEN FÖR TRANSPORT ENLIGT UNDANTAGET FRÅN ADR (SE ADR 1.1.3.1 C)
Utdrag från ADR gällande undantaget 1.1.3.1 c:
”transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet, såsom leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller anläggningsområden eller i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete, i mängder som inte överstiger 450 liter per förpackning och inte heller överstiger de i 1.1.3.6 angivna högsta tillåtna totalmängderna. Åtgärder ska vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. Undantagen i detta stycke gäller inte för klass 7. Transport som genomförs av sådana företag för deras förrådshållning eller interna eller externa

Diesellarm
Med ett snabbt och effektivt diesellarm kan du omgående tipsa polisen vid en pågående dieselstöld, vilket ger dem möjlighet att ta tjuven på bar gärning. Ofta har tjuven redan varit verksam på annan plats varmed ditt tips även kan hjälpa polisen att klara upp andra fall och framtida stölder förhindras.
36 produkter

Visar sida 1 av 2