Gå till huvudinnehållet

Dunkar & Tillbehör

Våra dunkar och tillbehör erbjuder praktiska lösningar för förvaring av bensin, olja och andra vätskor. Oavsett om du behöver en reservtank för bränsle eller en säker förvaringsmetod för andra vätskor, har vi det du behöver. Våra tillbehör inkluderar hällpipor, påfyllningsmunstycken och avtappningskit för att underlätta fyllning och tömning av vätskor från dunkarna. Vi erbjuder också reservdelar och tillbehör för att säkerställa att dina dunkar är i optimalt skick och fungerar som de ska.

Dunkar & Tillbehör - Praktisk förvaring av Bensin, olja och andra vätskor

Med våra dunkar och tillbehör kan du enkelt och säkert transportera och förvara bensin, olja och andra vätskor. Våra dunkar är tillverkade av hållbara material som är motståndskraftiga mot läckage och korrosion. De är utformade med tättslutande lock för enkel hantering och transport.

Oavsett om du behöver en reservtank för att ha med dig extra bränsle under resor eller behöver förvara olja och andra vätskor på ett säkert sätt i ditt garage eller verkstad, har vi lösningarna för dig. Våra dunkar och tillbehör är utformade med säkerhet och funktionalitet i åtanke. Hos Granngården hittar du ett brett sortiment av dunkar och tillbehör som passar dina behov. Vi erbjuder olika storlekar och typer av dunkar för att passa olika ändamål och volymer av vätskor. Investera i våra dunkar och tillbehör för att säkerställa en smidig och säker hantering av bensin, olja och andra vätskor. Med våra praktiska lösningar kan du vara trygg med att du har rätt utrustning för förvaring och transport av vätskor.

REGLER VID TRANSPORT AV DIESEL

ADR * GODKÄND FÖR TRANSPORT ENLIGT ADR Inspektion vart 2 ½ år. Certifikat för alla UN-märkta plastbehållare gäller i 5 år, tanken kan därefter användas endast för eget bruk enligt undantaget från ADR (se stycket under gällande undantaget**). Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSBs hemsida: www.msb.se

CADDY ÄR TILLÅTEN FÖR TRANSPORT ENLIGT UNDANTAGET FRÅN ADR (SE ADR 1.1.3.1 C) Utdrag från ADR gällande undantaget 1.1.3.1 c: ”transport som genomförs av företag i samband med deras huvudverksamhet, såsom leveranser till eller returleveranser från byggarbetsplatser eller anläggningsområden eller i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete, i mängder som inte överstiger 450 liter per förpackning och inte heller överstiger de i 1.1.3.6 angivna högsta tillåtna totalmängderna. Åtgärder ska vidtas som förhindrar att innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. Undantagen i detta stycke gäller inte för klass 7. Transport som genomförs av sådana företag för deras förrådshållning eller interna eller externa

Kategori & Filter
    • Populära
27 produkter

Visar sida 1 av 1

Kategorier