Gå till huvudinnehållet
Tips

Mångfald av fåglar i trädgården

Dela

Genom att erbjuda mat och bostad till småfåglarna bidrar du till den biologiska mångfalden. Olika typer av holkar och variation på fågelmaten hjälper också olika fågelarter på färden.

Det råder stor brist på naturliga boplatser för våra fåglar gamla mörkna träd är det ont om i dagens landskap. Genom att sätta upp olika typer av fågelholkar i din trädgård hjälper du fåglarna att hitta en plats att bo. 

Fågelholkar

Väl rätt fågelholk

 • Småfåglar som talgoxe, blåmes och svart-vit flugsnappare bor gärna i en fågelholk med ett litet ingångshål på cirka 3 centimeter. 

  Visste du att ett talgoxepar med ungar sätter i sig hundratals insekter på en dag? En bra allierad i kampen mot bladlöss!

 • Insektsätarna rödstjärt, sädesärla och rödhake bor gärna i en fågelholk med en större, kantig öppning.

  Ett tips är att inte sätta likadana holkar för nära varandra. Då kan det bli konkurrens då två hanar av samma art ogärna ser varandra i sitt eget revir.
 • Staren är en social fågel som inte har något emot att dela område med artfränder. Staren bor gärna i en rymlig fågelholk med ett större ingångshål.

  Sätt gärna upp flera stycken – starar tar tacksamt emot hjälp med husrum!
 • Koltrasten är en favoritfågel bland många. Koltrasten trivs i en öppen fågelholk med utskjutande tak.

  Placera den nära marken där koltrasten ofta håller till.
 • Erbjud en varierande meny

  Att mata småfåglar är en trevlig aktivitet som skapar liv i trädgården. Du kan mata fåglarna året runt, men vintermånaderna är särskilt tuffa för småfåglarna som har svårt att hitta mat.

  Fåglarnas matpreferenser är nästan lika varierande som deras utseende. Genom att erbjuda olika sorters mat får du fler arter att besöka din trädgård. 

  Fågelmat  Fågelmatare & Fågelbord

Vidare läsning