Gå till huvudinnehållet
Video

Hjälp till att öka den biologiska mångfalden

Dela

Har du hört talas om insektshotell? Insekterna är en naturlig – och oerhört viktig – del av den biologiska mångfalden. De är nödvändiga i pollineringsprocessen och hjälper också till att hålla skadegörarna borta från din trädgård.

Många av oss tycker om djur men vi glömmer väldigt ofta bort insekterna som är viktiga för vårt ekosystem. Många av oss sätter upp fågelholkar för att locka småfåglarna till våra trädgårdar, men även med insektshotell kan du göra en god sak och hjälpa till att öka den biologiska mångfalden i din trädgård. I många insektshotell finns det plats för fjärilar, nyckelpigor, bin och getingar, men det finns också varianter som är till för enbart nyckelpigor, exempelvis.

När du placerar ut insektshotellen, gör det med fördel nära fruktträd och blommor då det hjälper till med pollineringsprocessen. Under vintern kan du förvara hotellen i ett svalt och frostfritt rum såsom ett garage.

Kom ihåg!