Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Läs småfågelguiden på granngården.se och lär dig allt om småfåglar, fågelmat och fågelholkar !
Guide Tips

Småfåglar – småfågelguide

Dela

Hur mycket vet du om våra svenska småfåglar? Ta reda på vilka som är de mest vanliga småfåglarna och vad du kan göra för att skapa en fågelvänlig trädgård; om konsten att öppna en fågelrestaurang och hur du blir den bästa hyresvärden åt småfåglarna.

I vår värld lever nästan 11 000 fågelarter vars utseende och sätt att leva varierar stort. Cirka 245 av dessa häckar årligen i Sverige och flyttar till varmare breddgrader under vinterhalvåret. De fåglar som ofta syns i vår vardag och närhet är småfåglar, dvs. mindre fåglar. Och småfåglar som talgoxen, blåmesen, pilfinken, grönfinken, gulsparven och domherren är alla vanliga svenska småfåglar som övervintrar i Sverige.

Vintern är dock tuff för många småfåglar vars kroppstemperatur sjunker flera grader under natten. Fåglar är varmblodiga och för att överleva lägre temperaturer behöver småfåglarna som övervintrar i Sverige använda sig av olika tekniker. Många småfåglar samlas tätt intill varandra i täta buskage där de burrar upp sig. De försöker också förse sig med extra fettlager som energikälla, i vilket vi människor kan hjälpa småfåglarna med. Bjud småfåglarna på favoritmaten och ställ ut fet mat som talg, nötter och frön som hjälper dem att bibehålla ett skydd mot kyla.

Småfåglar i trädgården bjuder på färg och fågelsång, men de är också till mycket nytta. Solrosor och andra växter som ger frön är riktigt gott för våra svenska fåglar som spelar en mycket stor roll som bekämpare av skadedjur i våra trädgårdar. De plockar larver från kålbladen, bladlöss från rosknopporna och allt däremellan. Insektsvänliga blomväxter är också ett säkert kort för att dra till sig insekter som gynnar fåglarna – som i sin tur gynnar oss.

Blåmes, Cyanistes caeruleus

Blåmesen förekommer till största del i de södra och mellersta delarna av landet, i våra trädgårdar, löv- och blandskogar. Blåmesen har en sång som ger sig uttryck i ett par fina, utdragna toner följt av en klar drill. Äter talg, frön och brön, men också insekter, larver och puppor.

Domherre, Pyrrhula pyrrhula

Domherren förekommer i stora delar av landet, i våra trädgårdar, barr- och blandskogar. Domherren har en lågmäld sång som lockar med ett mjukt och melodiskt klingande. Äter frön och bär, men också lövträdsknoppar och insekter.

Gråsparv, Passer domesticus

Gråsparven förekommer i stora delar av landet, flockvis i städer och samhällen med närhet till oss människor. Gråsparvar sjunger ofta i kör – ett entonigt kvitter som framförs långsamt i olika tonlägen. Äter insekter, frukt och frön.

Gulsparv, Emberiza citrinella

Gulsparven förekommer till största del i de södra och mellersta delarna av landet, i skogsbryn, buskmarker och beteshagar. Gulsparven och har ett tunt, vibrerande läte med mycket karakteristisk sång. Äter frön, insekter, mask och andra smådjur.

Grönfink, Carduelis chloris

Grönfinken förekommer till största del i de södra och mellersta delarna av landet, i våra trädgårdar och hagar. Grönfinken har ett utdraget kväkande läte som framförs i olika tonläget. Äter gärna feta frön som solros- och hampfrön, men också insekter.

Talgoxe, Parus major

Talgoxen förekommer i stora delar av landet, i våra trädgårdar, löv- och blandskogar. Talgoxens sång varierar, men ett repeterande - ti-ta –ti-ta är ett vanligt tema. Äter talg och frön, insekter och bröd.

Skapa en fågelvänlig trädgård

Det finns mycket du kan göra för att locka småfåglarna till din trädgård. Och med rätt förutsättningar kan de komma att trivas hela året. Mat och vatten är viktigt, men även rätt förutsättningar för häckning och ett tryggt hem i skyddad miljö. Småfåglar trivs på lummiga platser såsom i träd, buskage eller glesa häckar där de kan sitta skyddade. Buskage och häckplantor bidrar också till gömställen och platser för småfåglarna att bygga bo. Om du har äldre träd med grova stammar, eller stora ek- eller lönnträd ska du vara rädd om dem – de ger livsutrymme, insekter och fröer för småfåglarna att äta. Småfåglar är till största del fröätare, men de föder upp sina ungar med insekter. Genom att satsa på blommande växter och låta de vilda växterna få plats gynnar du insekterna som i sin tur gynnar småfåglarna.

Trädgården behöver inte vara vildvuxen för att vara fågelvänlig. Däremot kan du låta dig inspireras av naturen om du vill skapa en oas för småfåglarna att trivas i. Plantera buskage med buskar i lite olika höjd, och satsa gärna på ett vintergrönt buskage då buskar utan löv ger sämre skydd för småfåglarna under vintern. Småfåglarna kan också hitta föda i våra gräsmattor, men för att göra gräsmattan lite mer fågelvänlig kan du låta bli att klippa delar vid utkanten av den. Att ha en varierande trädgård med såväl kortklippta ytor som vildvuxna partier där blommor får lov att frodas är allra bäst då de vilda ytorna lockar till sig insekter som fåglarna kan äta.

För att småfåglarna ska trivas är det också viktigt att ha en giftfri trädgård utan kemiska bekämpningsmedel. Tack vare att vi har en relativt giftfri trädgårdskultur i Sverige har vi också ett rikt urval av svenska småfåglar i jämförelse med andra länder där kemisk insektsbekämpning är betydligt vanligare.

Bli hyresvärd åt småfåglarna

Vissa fåglar bygger bo genom att hacka ut sina bon i träd med murken ved, medan andra flyttar in i hål som andra redan byggt. Men småfåglar har det inte helt lätt på bostadsmarknaden då det inte längre finns tillräckligt med gamla träd och håligheter i naturen. Genom att sätta upp fågelholkar kan vi hjälpa våra svenska småfåglar på traven. Ordet ”holk” kan spåras till det fornsvenska ordet ”holker” som betyder urholkat föremål. Fågelholkar kan se ut lite hur som helst, men om du väljer att bygga en fågelholk på egen hand är det viktigt att de är torra och mörka inuti. Sätt upp fågelholkarna under höst och vinter – då hinner de vädras ut och få lite platina för att smälta in i naturens färgskala innan fåglarna flyttar in och skaffar sig ungar. Holkarna fungerar också som övernattningsutrymmen för småfåglarna som övervintrar i Sverige. Det går förstås bra att sätta upp nya holkar på våren, men dessa blir sällan bebodda första sommaren då fåglar föredrar äldre holkar.

Bli hyresvärd

Öppna ett par fågelrestauranger

För att trädgården ska vara fågelvänlig måste det naturligtvis finnas en och annan fågelrestaurang som har öppet året runt. Särskilt viktigt är det att de håller öppet under vintern då fåglarna behöver extra mycket energi för att hålla värmen. Näringsrik mat bidrar till fåglarnas överlevnad vintertid, då fåglarna som stannar i Sverige behöver extra mycket energi för att klara sig i kylan. Så, vad är då en fågelrestaurang? Olika fågelmatare och fröautomater där småfåglarna kan samlas kring för hemmagjorda talgbollar, fröblandningar och jordnötter såklart!

OBS! Det är inte helt ovanligt att man sprider ut brödbitar till fåglarna, men bröd innehåller inte i närheten av så mycket näring som frön och nötter.

Och glöm inte vattnet i nära anslutning till dina fågelrestauranger! Ett fågelbad räcker långt, men om du gillar projekt kan du bygga en damm för småfåglarna att bada i.

Öppna fågelrestaurang