Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Guide

Sätta upp fågelholk – när och hur?

Dela

Genom att sätta upp fågelholkar hjälper du många småfåglar samtidigt som du bevarar den biologiska mångfalden. Ta del av tipsen och tänk på detta när du sätter upp din fågelholk!

Då det råder stor brist på naturliga bohål för våra svenska fåglar, syftar fågelholkar till att ge småfåglarna en trygg och säker plats att häcka och söka skydd på. Fåglar som övervintrar i Sverige har det tufft och skulle inte överleva vintern utan de övernattningsutrymmen i kombination med näringsrik mat som vi förser dem med.

Storlek på fågelholk

Storleken på hålet påverkar vilket typ av fågel som flyttar in – ett hål på cirka 30-35 mm lämpar sig för blåmes, talgoxe, pilfink, gråsparv och andra småfåglar, medan ett hål på 50 mm lämpar sig för staren. Fåglar som rödstjärt, sädesärla och rödhake föredrar ett boende med en något större, kantig öppning. Oavsett fågelholk och hålets storlek är det viktigt att tänka på säkerheten som minskar risken att katter eller andra lurpassare kommer åt småfåglarna. Måttet mellan hålets nederkant och holkens botten bör ha ett avstånd på cirka 15 centimeter och det ska gärna finnas ett utskjutande tak som minskar risken för inkräktare och objudna gäster.

Placering av fågelholk

Fågelholkar kan hängas upp på husväggar, i träd eller andra lämpliga platser i trädgården. Plastklädd ståltråd eller ett rejält band kan användas till att binda upp mindre holkar, medan fastspikade tvärslåer på holkens baksida kan användas för större holkar som man hänger upp i en grenklyfta. Höjden ska vara betryggande för att undvika katter och andra inkräktare, men den behöver inte sitta högre upp än ett par meter. Placera holken på en lugn och snårig plats – skyddad från väder och vind.

Tidpunkt för upphängning

Vilken tid på året du sätter upp din fågelholk spelar egentligen inte så stor roll, men det kan ta lite olika tid för småfåglarna att flytta in. Ibland går det på ett par dagar, ibland kan det ta upp till ett år. Om du vill sätta upp fågelholkar inför häckningsperioden börjar mesfåglarna i södra Sverige bygga på sitt bo tidigt i april, men när flyttfåglarna återvänder efter en lång vinter väljer de i första hand fågelholkar som blivit lite väderbitna framför en ny. Om du sätter upp fågelholkarna under höst och vinter hinner de få lite platina och smälta in i naturens färgskala innan fåglarna kommer tillbaka. Fågelholkar går förstås alldeles utmärkt att hänga upp även under vår och sommar, men dessa blir sällan bebodda första sommaren då fåglar generellt föredrar äldre holkar. Men den som väntar på något gott – förr eller senare tar sig gästfriheten och flyttar in!

Välj med fördel flera fågelholkar med olika storlek på hålen om du önskar mångfald i trädgården, men tänk då på att inte sätta upp likadana holkar för nära inpå varandra. Talgoxar och blåmesar kan i vissa fall bo så tätt som i samma träd, och arter som stare och pilfink kan häcka i kolonier. Generellt ska du dock ha som tumregel att hålla ett avstånd 25 meter mellan holkarna.

Väderstreck

Det kan vara svårt att förutse vad som är ett bra väderstreck då det kan komma häckande fåglar i alla väderstreck. Värmen om våren varierar mycket från år till år och om det är en riktigt varm vår kan det vara fördelaktigt att undvika holkens placering i söderläge där det är som varmast. I Sverige är det sällsynt med hetta om våren och det är snarare kylan som blir ett större problem om vintern.