Stängsla på rätt sätt

Stängselguiden

Ska du sätta elstängsel för får? Eller är det dags att att bygga hästhage? I Granngårdens sortiment av stängsel hittar du ett av marknadens bredaste utbud av stängsel alla djur. Vi hjälper dig hitta rätt i stängseldjungeln och hitta en lösning för just ditt behov.

Det finns en hel del att ha i åtanke när du väljer ditt stängsel och staket vare sig du köper en färdig paketlösning eller sätter ihop en egen lösning. Det allra viktigaste är såklart att fundera noga över djuret som ska inrymmas och vilket syfte ditt stängsel ska ha. Är det ett permanent stängsel för att hålla vidsvin ute krävs mer anpassade produkter än om du till exempel ska bygga en tillfällig beteshage för häst eller ko.  

Hjälp att välja stängsel

Använd vår stängselkalkylator och få hjälp med din stängselplanering. Du väljer steg för steg hur du ska stängsla och får förslag på en inköpslista med alla delar du behöver. Du kan köpa alla stängselprodukter direkt här på granngården.se eller skriva ut listan och ta med till din närmsta Granngården-butik.

Stängselkalkylator >

Sätta upp stängsel - checklista

1. Välja stängelstolpe i plast eller trä?
Vid permanenta hagar bör använd stolpar i tryckimpregnerat trä. Även vid bygge av paddock eller hingsthagar är trä att rekommendera. Vid temporära stängsel lämpar sig stängselstolpar i plast eller glasfiber.

2. Hur många stolpar behövs?
Permanent hage med trästolpar, välj avstånd 3–6 meter: hagens omkrets i meter/avstånd 3 till 6 = antalet stolpar. Tänk på att avståndet dock kan variera beroende på djur och terräng. Du kan behöva anpassa dig efter dessa faktorer när du sätter stängslet och placerar ut stolparnas avstånd.

3. Välja stängseltråd eller stängselband?
Kreatur:  järntråd
Häst: elband, rep
Tillfälliga hagar: elrep, eltråd
Får/höns/kanin/hund/vildsvin: stängselnät

4. Hur många meter stängselband kommer att gå åt?
Ta hagens omkrets gånger antalet trådar du behöver på höjden. Två trådar passar hund och nötkreatur. Tre trådar passar kanin, vildsvin, katt, får, gris och häst.

5. Kommer du ofta och relativt enkelt röja för ogräs och sly under stängslet?
Ja: då kan du välja ett svagare aggregat
Nej:  välj ett starkare aggregat som kan bränna bort grässtrån och hjälpa till att hålla fritt från sly.

6. Hur starkt elaggregat behövs?
Det avgörs av hur många meter stängsel som ska elsättas och vilken tråd du valt. Ju mer tråd, desto starkare stängselaggregat.

7. Jordning av stängsel, hur då?
I regel behöver du ett jordningsspett per joule. Tumregeln kan man säga är att hellre ett jordspett för mycket än ett för lite. Jorda med fördel åskskyddet med separat jordning. Jodspettet bör sättas ca. 1 meter ner i marken i så fuktig jord som möjligt. Det är förbjudet att jorda i hushållets vatten system och hushållets elnät.

8. Var ska elaggregatet placeras?
Det krävs noga planering för att sätta upp ett stängselaggregat. För att garantera säkerhet är det optimalt att placera aggregatet i en ett brandsäkert rum, utvändigt på en stenvägg eller på en fristående stolpe.

Elstängsel - så funkar det

Förenklat kan man säga att ett elstängsel är en strömslinga där pluspolen går i stängslet och minuspolen ner i jorden. När djuret nuddar stängslet går en kort elstöt genom kroppen ner i marken. Det hela går ut på att djuren inte tror att de kan forcera stängslet. Därför är det viktigt att se till att du har satt upp djurens inhägnad på rätt sätt och underhålla det kontinuerligt, så att det fungerar som det ska. 

Du kan både använda elstängselnät och stängseltråd beroende på vilket djur du stängslar. Vi får igenom vilka djur som bör ha vilket stängsel i checklistan längst ner på denna sida. I sortimentet hos oss på Granngården hittar du allt från elstängsel för häst och får till elstängsel för vildsvin.

Gör såhär:

 1. Placera ut stängselstolpar på ett avstånd om ca 3-6 meter.
 2. Skruva fast isolatorer som bandet eller tråden ska fästas i.
 3. Jorda ordentligt! Minst 4-5 jorspett beroende på stängslets storlek.
 4. Anslut elstängselaggregatet

Stängselguiden - lär dig som stängslets olika delar online på granngården.se
 

Ett elstängsel består av ett antal olika komponenter. Illustrationen ger en uppskattning om vilka som kan vara aktuella. 

1. Elstängselaggregat
2. Jordspett
3. Åskskydd
4. Matarledning
5. Stängselstolpar av trä eller plast
6. Omskiftare
7. Hörnisolator
8. Anslutningskabel
9. Band, rep eller tråd 
10. Grindhandtag 
11. Trådspännare 
12. Bandskarv 
13. Plaststolpe 
14. Isolatorer 
15. Varningsskylt 
16. Grindhandtagsisolator

Montera elstängsel - gör såhär

Hur monterar du ditt elstängsel? Stängselguiden visar vägen. Köp ditt elstängsel online på granngården.se

Hur högt stängsel ska du ha?

Beroende på vilket djur du ska inhägna vet du också hur högt och stort ditt stängsel behöver vara. Utifrån det väljer du sedanstängselstolpar, aggregat, stängseltråd, isolatorer och handtag.

Vilken höjd ska du ha på stängslet? Stängselguiden lär dig allt du behöver veta. Köp ditt stängsel online på granngården.se
 

Köp stängselstolpar online på granngården.se

Stängselstolpar i plast eller trä? 

Det första du gör när du ska sätta nytt stängsel är att placera ut stängselstolparna. Men ska du välja stolpar i plast eller trä?

Stängselstolpar i trä
För permanenta stängsel bör du använda tryckimpregnerade stängselstolpar i trä. Stolpar i trä är stadiga och håller längre och bör alltid användas i hörn och för grindar. Hos Granngården hittar du tryckimpregnerade stolpar i trä från Octowood.

Stängselstolpar i plast
Vid temporära stängsel kan du med fördel använda plaststolpar eller glasfiberstolpar. Dessa lämpar sig för tillfälliga avgränsningar och när du till exempel ska bygga temporära beteshagar. Till hörn och grindar bör du dock alltid alltid använda trästolpar för att stängslet ska klara påfrestningen.

Stängselstolpar >

Hur långt mellan stolparna?

En riktlinje är att placera stolparna med 3-6 meters mellanrum. Avståndet mellan stolparna avgörs dock av hur stort ditt stängsel är och vilken stängseltråd du använder. För dig som använder dig av mer vindkänsligt material, som till exempel elband, bör avståndet mellan stolparna kortas.

Extra krav på hörnstolpar 

Oavsett om du har ett permanent eller temporärt stängsel bör dina hörnstolpar vara av högre och av kraftigare material som trä. Detta för att klara de påfrestning som lägg på stängslet.

Tips!

Våra populära åttkantiga tryckimpregnerade trästolpar från Octowood har 20 års rötskyddsgaranti, och lämpar dig utmärkt för dig som ska bygga hage, ridbana, paddock eller stängsel so ska hålla i många år.

Köp elstängselaggregat online på granngården.se

Vilket elstängselaggregat?

Att sätta upp en stängselaggregat kräver god planering för att garantera ett säkert och funktionellt resultat för dig och dina djur

Vilken styrka ska du ha på ditt elaggregat?

Styrkan på elaggregatet avgör av hur många meter stängsel som ska elsättas och vilken tråd du har valt. Ju mer tråd, desto starkare aggregat krävs. Ju högre motstånd (dvs ohm-tal Ω - som stängseltråden har), desto starkare aggregat behöver du. I Granngårdens sortiment hittar du både nätanslutna och batteridrivna elstängselaggregat.

Vilket djur ska stängsla?

Olika djur reagerar mer eller mindre på elstötar vilket påverkar hur starkt aggregat du behöver. Generellt sett behöver t.ex. får ett kraftigare aggregat då ullen leder bort en stor del. Vildsvin kräver också ett starkare aggregat trots att de är känsliga för stötar, detta då de ofta bökar upp jord på understa tråden. Hästar däremot är känsliga djur som reagerar kraftigt på stötar, därför krävs inte lika mycket styrka i en hästhage. 

Har du mycket sly och gräs där du ska stängsla?

Välj dåe ett starkare elaggregat som kan bränna bort grässtrån åt dig så du slipper röja under stängslet. Tänk dock på att du då måste välja en elråd med lågt OHM-tal som klarar av strömledningen utan att själv brännas sönder.

Elaggregat >

Jordning och jordspett

För att ett aggregat ska fungera otpimalt är jordningen viktig. Har du problem att få ut tillräcklig ström ur ditt stängsel bör du se över din jordning som ofta är boven i dramat.

 • Beroende på hur området du stängslar ser ut rbör du ha minst 3-5 jordspett
  Fler jordspett = effektivare stängsel
 • Använd galvade jordspett eller/och jordtråd
 • Jordspetten bör sättas ca 1 meter ner i marken för bra resultat
 • En tumregel är att ha ett jordspett per Joule i aggregatet
 • Placera dina jordspett på så fuktig jord som möjligt
 • Jordspetten behöver inte sättas i direkt anslutning till stängslet

Tänk på!

Av säkerhetsskäl så bör man montera in en jordfelsbrytare vid anslutningen till ett elstängselaggregat 230V. Vid åska kan man skydda sitt elaggregat genom att koppla ur stickproppen från vägg och även koppla ur anslutningen på stängslet.

Tänk också på att ett felplacerat stängselaggregat kan vid åska utgöra stor brandrisk. Det ska till exempel inte placeras på en oskyddad trävägg eller inne i en lada. Det mest optimala är att placera aggregatet i ett brandsäkert rum, utvändigt på en stenvägg eller på en fristående stolpe. Utomhus är det i vissa fall en god idé att skydda aggregatet från väta med ett litet tak. Ström ska tas från en strömkälla alldeles intill aggregatet och ledningarna får naturligtvis aldrig dras genom en brandfarlig miljö.

Har du fått felkod CA?

Felkoden CA står för kalibrering innebär att något har gjort så att programvaran måste omkalibreras (startas om). Ofta är det åska som har påverkat ett kretskort.

Gör såhåhär för att kalibrera om aggregatet:

 1. Sätt i kontakten och dra ut den igen efter 3 st impulser (dvs. starta och stäng av aggregatet).
 2. Upprepa detta ytterligare två gånger.
 3. Sätt i kontakten och låt den sitta i. Nu kommer aggegatet att automatiskt omkalibreras och därefter bör det fungera om inget är skadat. 

Köp stängseltråd och stängselband online på granngården.se

Välja stängseltråd - tänk på detta

När du ska välja stängseltråd eller stängselband kan det vara långsiktigt mer ekonomiskt att välja ett lite dyrare alternativ

Tänk på att dyrare alternativ av elband eller eltråd är uppbyggda med en bättre kvalitet på sina ledare. Detta ger både en effektivare och tryggare driftsprestanda och är samtidigt tåligare för vädrets påverkan. Totalt sätt ger det dig en längre livslängd i jämförelse med ett billigare alternativ.

Hur mycket stängseltråd?

För att beräkna hur många meter band som kommer gå åt kan du ta hagens omkrets gånger antalet trådar du behöver på höjden.

Stängseltråd >

När ska man använda stängselnät?

Stängselnät lämpar dig för fårstängsel, vildsvinsstängel, hundstängsel och för smådjur som kanin. Du kan både använda nät utan el och rena elstängselnät.

Vilken stängseltråd?

Tänk på Ohm-talet

Ohm ( Ω/m ) mäter styrka på det elektriska motståndet, och därmed hur bra tråden leder ström. Ju lägre ohm-tal, desto bättre ledningssförmåga har stängseltråden. Material som leder ström bra är till exempel guld, koppar och silver.

 • 0,05 Ohm/m = Bra ledningsförmåga
 • 4,0 Ohm/m = OK 
 • 11,0 Ohm/m = Dålig ledningsförmåga

Köp handtag och isolator online på granngården.se

Isolator och handtag 

I Granngårdens sortiment finns flera olika typer av isolatorer och grindhandtag för att passa just ditt ändamål. Beroende på vad du har för behov kan vi tipsa om:

Isolator till järntråd

Använder du järntråd i ditt elstängsel rekommenderar vi en ringisolator som inte innehåller en stabiliserande stålkärna. Då minskar du risken för kortslutning när isolatorn slits. Kom dock ihåg att de inte är lika stabila och det därför kan gå åt några fler vid uppsättningen.

Ringisolator med borrspets

En ringisolator med borrspets sliter inte på isolatorn lika hårt vid montering. Den underlättar och effektiviserar även monteringen, främst på hårdare stolpar. Effektivt och skonsamt!

Kombinera bandisolatorer

Använder du band i din hage så kan du växla mellan låsbara bandisolatorer och de med frigång. De låsbara håller bandet sträckt men det är ekonomiskt lite överdrivet att låsa vid varje stolpe.

Handtag & isolatorer >

Köpa stängsel - sammanfattning

Vilket djur ska du stängsla?

Vilket djur som ska inrymmas påverkar val av stängselstolpar i trä eller i plast, stängseltråd, elaggregat(om du vill ha elstängsel) och höjd på stängslet. 

Hur stort ska stängslet vara?

Beroende på storlek krävs mer eller mindre starkt elstängselaggregat. Likaså påverkas valet av tråd av hur långt ditt stängsel ska vara. För långa stängsel är det viktigt att säkerhetställa att tråden har bra ledningsförmåga och håller för aggregatets kraft.

Ska du bygga permanent eller temporärt stängsel?

För permanenta hagar bör du satsa på trästolpar som står stadigt och har lång hållbarhet. Ska du ha ett tillfälligt stängsel som du kan flytta enkelt rekommenderar vi plaststolpar eller glasfiberstolpar.

Hur ser området ut runt stängslet?

Valet av stolpar, tråd och aggregat påverks av hur jämnt eller ojämnt underlaget är, och om där växer mycket eller lite sly och gräs. 

Hur mycket underhåll kan du tänka dig?

Ett staket i trä är mer hållbart och har längre livslängd än ett stängsel med plaststolpar. Det är också kraftigare och tål betydligt mer påfrestning. Dock kräver trä mer underhåll vilket också är värt att ta i beaktning. 

Lycka till med ditt projekt och ta gärna hjälp av oss på Granngården i butik eller via vår kundtjänst. Vi ses och hörs!