Gå till huvudinnehållet

Råttfälla Giljotti

Råttfällan Giljotti är det giftfria alternativet för effektiv bekämpning av råttor. Den är enkel att spänna upp utan att de slår på fingrarna. Giljotti-fällan dödar säkert och snabbt utan att förorsaka onödigt lidande hos djuret.

Egenskaper

Egenskaper för Råttfälla Giljotti
Råttfällan är uppbygd så att djuret endast kommer åt betet  från ett håll och fällan slår igen genast, då djuret drar i betet. 

Giljotti-fällan är tillverkad av högklassig köldbeständig och slagtålig ABS-plast. Fällans delar är helt rostfria, till och med fjädern är ytbehandlad och således rostfri. Fällan är enkel att hålla ren och har lång hållbarhet på grund av högklassiga tillverkningsmaterial. 

Giljotti-fällorna lämpar sig för både inne- och utebruk, till exempel i fähus, svingårdar, hönsgårdar, djurfarmer och matvarulager. Då fällan är giftfri passar den perfekt på ställen där användning av gift är förbjudet eller ifall du helt enkelt inte vill använda kemisk bekämpning.