En höna som är i äggläggande fas har en klase av äggblåsor (folliklar) av olika storlek på lager i äggstocken. Den follikel som är störst skickas iväg och fångas upp av äggledartratten där befruktningen sker. Follikeln vandrar sedan vidare i äggledaren där olika lager läggs på efterhand. Det tar ungefär 3 timmar för äggvitan att lagras på. Därefter läggs en skalhinna på vilket tar ungefär 75 minuter. Därefter hamnar det ofärdiga ägget i skalkörteln där det stannar omring 20 timmar. Det tar alltså i regel lite mer än 24 timmar för ett ägg att bildas, innan det är dags att värpas.