Gå till huvudinnehållet

Sättpotatis Gourmandine 500 g

Gourmandine är en medeltidig potatis av delikatesstyp. Sorten har ett tilltalande utseende med ett vackert gyllene skal. 

Egenskaper

Ska odlas på tygre jordarter, gärna med lerinslag.

Växtnäring
Kalium är viktigt för att säkerställa rätt kokkvalitet. Undvik strallgödsling och starkt kvävemineraliserande jordar till Gourmandine. Kvävegivan ska vara välbalanserad så att sorten mognar av mot slutet.

Bevattning
Första bevattningen ska vara genomförd före knölsättningen. Vidhåll en jämn fuktighet i marken fram till blastdödning.

Sättning
Gourmandine bör förgros eller väckas före sättning. Sorten ska sättas i varm jord som håller minst 12 grader. Den ska sättas med ett stort plantantal för att uppnå en hög skörd med rätt knölstorlek.

Radavstånd
70-80 cm

Sättavstånd
20-24 cm

Lagring
Gourmandine har relativt lång groningsvila och måste lagras omsorgsfullt vid en stabil temperatur på ca 4-5 grader med god ventilation. Kondens måste undvikas.

Egenskaper för Gourmandine
Skalfärg: Gul
Köttfärg: Gul
Knölform: Långoval
Kokegenskaper: Fast
Knölstorlek: Stor
Resistens: Kräftresistent