Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ogräsmedel OgräsNIX Dubbel Effekt, 5 liter

OgräsNIX Dubbel Effekt är ett effektivt bekämpningsmedel mot ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor som grusplaner, stenplattor, betong och asfalt. Ogräsmedlet är biologiskt nedbrytbart och verkar kraftfullt mot både frö- och rotogräs.

Egenskaper

OgräsNIX Dubbel Effekt tränger snabbt in i växtcellerna och ogräset dör inom ett par timmar efter behandlingen.