Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Agrol

Agrol en mycket stor leverantör av smörjfett till proffsmarknaden. Agrol kompromissar inte! Lösningarna ska spara användaren tid, öka maskinernas prestanda och sänka bränsle och underhållskostnader. Tillverkningen av Agrols produkter sker i Sverige. Efter 50 år i branschen vet vi hur man smörjer! Som en del i Lantmännenkoncernen fanns vi här igår, finns här idag och kommer att finnas här imorgon. Långsiktighet är en del i allt vårt utvecklingsarbete. 

Helhetslösningar inom smörjmedel

Agrol har det mesta inom olja och drivmedel som lämpar sig för maskiner inom lantbruk och trädgårdsmaskiner. Agrol kompromissar inte. Lösningarna ska spara användaren tid, öka maskinernas prestanda och sänka bränsle och underhållskostnader. Som en del i Lantmännenkoncernen fanns vi här igår, finns här idag och kommer att finnas här imorgon. Långsiktighet är en del i allt vårt utvecklingsarbete.

Tillverkningen av Agrols produkter sker i Sverige. Efter 50 år i branschen vet vi hur man smörjer! Och att optimera maskinens prestanda med rätt smörjmedel minskar både bränsleförbrukning, slitage och utsläpp vilket gynnar vår miljö. Så att vi alla kan dra vårt strå till stacken trots att ursprungsprodukten är olja. En sådan klassisk produkt som motorolja ska i sitt arbete både leda bort överskottsvärme, förhindra korrosion i motorn, hålla rent och minska friktion. Motoroljor ska utföra en mängd saker i en motor. De ska bland annat leda bort värme, förhindra korrosion, hålla rent och givetvis minska friktion. Detta ska utföras i vårt tuffa nordiska klimat med stora temperaturskillnader.

I vårt sortiment finner du

Motoroljor, transmissionsoljor, smörjfett av olika slag samt sågkedjeoljor och gräsklipparolja. Du finner även kylarvätska, glykol och en mängd sidoprodukter.

Frågor och svar

Hur tar jag hand om mina maskiner på ett bra sätt?

Byt olja i tid! Slarv sätter igen oljefilter, ökar slitaget på motorn och kan i sämst scenario orsaka motorhaveri. Detta för att mängden föroreningar i oljan ökar efter varje timmes användning. Till slut innehåller oljan så mycket föroreningar att det påverkar dess prestanda. Slarva inte heller med att byta oljefilter. Att köra under kraftigt dammiga förhållanden eller många korta körningar med kall motor påverkar också oljans livstid.

Det är viktigt med rätt viskositet på din hydraulolja!

En för låg viskositet innebär onödigt högt slitage och sämre effektivitet på hydrualpumpen. Men alltför hög viskositet kan innebära tryckfall i ledningar och ventiler vilket påverkar arbetet och ökar slitaget. Så lagom och anpassat efter din specifika maskin är alltid bäst! Kontrollera regelbundet så inte oljan har blivigt dimmig eller missfärgad på annat sätt, det indikerar att den innehåller vatten –byt den isåfall omgående!

Hur ska jag hantera oljor och smörjmedel?

Behandla all spillolja som miljöfarligt avfall. Det kan innehålla cancerframkallande ämnen och bör hanteras med försiktighet. Undvik direkt hudkontakt när du hanterar oljor och smörjfett. Vid daglig kontakt kan de orsaka hudsprickor, allergier, kontakteksem och inflammationer. Att andas in oljedimma och oljerök kan leda till lunginflammation och irriterar luftvägarna. Skulle du få olja i ögonen spola omgående med rikliga mängder vatten.

Vi hjälper dig gärna!

Klicka på produkterna för att läsa mer om deras specifika egenskaper och innehåll. Om du har några frågor, glöm inte att du alltid kan kontakta vår kunniga kundtjänst för hjälp och råd! Vi finns för dig på chat, mail och telefon.

Kategori & Filter
    • Populära
92 produkter

Visar sida 1 av 4