Gå till huvudinnehållet

Vallfrö & Utsäde

Vallfrö och utsäde som vallfoder är ryggraden i kosten hos våra nötkreatur, får och hästar och oftast det billigaste fodret för djur oavsett om det används som ensilage/hö på vintern eller som bete på sommaren. Därför är det jätteviktigt att välja rätt fröblandning som passar just dina djurs behov. En bra start är grunden till framgång.

Olika typer av vallfrö och utsäde som vallfoder

Slåtter- och betesvallar är vanliga inslag i det svenska landskapet. Olika djur, jordar och klimat kräver olika sorters vall och syftet med vallen är avgörande för vilka arter och blandningar som ska användas. Gräs generellt trivs på alla jordarter och grässorterna timotej, ängsvingel och engelskt rajgräs trivs allra bäst på vanliga jordar. Komplettera gärna med rörsvingel och rödsvingel vid lite torrare förhållanden – när det är fuktigt trivs timotej och ängssvingel utmärkt. Klöver ger betesmark nödvändigt kväve som ger frodigt foder och ökar ofta djurens aptit.

Vallfrö till får

I takt med att antalet får växer i Sverige så växer också efterfrågan på vallfröblandningar som är framtagna för får. När det kommer till får är det framförallt ekologiska vallfrö- produkter som efterfrågas på den svenska marknaden.

Vallfrö till häst

Du som hästägare kan få ut mycket av hästens foder både som bete och vinterfoder genom att anlägga en vall. Vallfoder är hästens naturliga bete och med ett hygieniskt foder av bra kvalitet får du en sund och frisk häst. Samtidigt ger vallen både mindre klimatpåverkan och lägre foderkostnad.

Vallfrö till nötkreatur och mjölkdjur

Foder är viktigt för mjölkproduktionen. Rätt foder säkerställer en hög och jämn produktion helt utifrån dina förutsättningar och önskemål. Att hitta rätt vallfröblandning och kombination i utfodringen är avgörande.

Köp vallfrö och utsäde som vallfoder online på granngården.se eller i våra butiker.

Kategori & Filter
    • Populära
25 produkter

Visar sida 1 av 1

Kategorier