Gå till huvudinnehållet

Gödsel Granngården Gräs och Rabatt, 10 kg

Organiskt baserat fullgödsel med långtidsverkande effekt för hela trädgården. Passar bra till gräs där mossa inte är ett problem.

Egenskaper

Egenskaper för Gödsel Granngården Gräs och Rabatt
Granngårdens gödsel för gräs och rabatter är organiskt baserat med långtidsverkande effekt och innehåller alla essentiella mikro- och makronäringsämnen.

Mineralorganisk gödsel har fördelen att den innehåller bade snabbverkande kväve som nitrat och ammonium, men även långsamt kväve som är organiskt bundet. Det gör att produkterna ger effekt under längre tid än ett vanligt gödsel.

Granngården Gödsel Gräs och Rabatt innehåller fyra former av kväve som mineraliserar olika fort vilket ger en jämnare tillväxt under längre tid:

- Nitratkväve (NO3) verkar snabbt
- Ammonium (NH4) verkar något långsammare. 
- Urea (NH2) verkar ännu lite långsammare
- Organiskt N fungerar som en naturlig slow-realease

NPK 12-2-6 med urea.

Räcker upp till 300 kvm.