Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Getingspray KillMaster, 400 ml

KillMaster Getingspray används effektivt för bekämpning av getingar. Spraya direkt på flygande och kravlande getingar eller mot getingsboets öppning. 

Egenskaper

Egenskaper för Getingspray KillMaster 400 ml

  • Får endast användas för bekämpning av flygande och kravlande insekter inomhus.
  • Får inte användas mot andra skadedjur och bruksanvisningens doseringsanvisningar får inte överskridas. 
  • Får inte användas i stall, ladugårdare, växthus och liknande.
  • Livsmedel och foder får inte förorenas.
  • Förvara sprayen oåtkomlig för barn.
  • Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, dryckesvaror eller foder.
  • Får inte tömmas i avlopp.

Bruksanvisning

Effektivt bekämpningsmedel mot getingar. Spraya direkt på flygande och kravlande getingar eller direkt upp i getingboet. Spraya igen efter ett par dagar. Dörrar och fönster hålls stängda medan sprayen används. Akvarier ska täckas över och eventuella pumpar ska stängas av. 


Tomma behållare och rester ska levereras in till den kommunala avfallshanteringen för farligt avfall.