Gå till huvudinnehållet

Foderråvara Granngården Kornkross, 15 kg

Kornkross är en foderråvara som kan utfodras till flera djurslag, i huvudsak nöt och gris.

Egenskaper

Kornkross är en foderråvara som går bra att utfodra till flera djurslag, i huvudsak nöt och gris. Innehållet av energi och stärkelse är högre än i havre men lägre än i vete. Det motsatta gäller för fiberinnehållet, där korn ligger lägre än havre men högre än vete.

Vid användning av spannmål kan foderstaten behövas kompletteras med mineralfoder och extra protein.

Häst

Korn kan föredras till vissa hästar som har en tendens att bli för heta med enbart havre som kraftfoder.

Höns

Korn utfodras helst till äldre fjäderfä som har en välutvecklad mag- och tarmkanal, korn innehåller en del fiber som kan vara svårt för unga fjäderfän att hantera. Maxgivan bör utgöra cirka 15-20 % utav spannhålsgivan.

Get och får

Korn är ett bra spannmålsslag i alla åldrar av får och lamm. En högdräktig/digivande tacka kan ges 1-2 kg per dag. Växande lamm 0,5-1 kg.

Vilt

Korn är ett bra och smakligt fodermedel till vilt såsom vildsvin.

Nöt

Korn är ett bra och smakligt fodermedel till nötkreatur i alla åldrar. Korn kan med fördel utgöra hela spannmålsgivan.

Gris

Korn är ett bra och smakligt fodermedel till grisar i alla åldrar. Kan utgöra en stor del av spannmålsgivan.

Riktvärden

Torrsubstans: 87%

Råprotein: 136 g/kg ts

Stärkelse: 563 g/kg ts

NDF: 263 g/kg ts

Råfett: 28,7 g/kg ts

Aska: 30 g/kg ts

Kalcium: 0,6 g/kg ts

Fosfor: 4,02 g/kg ts

Magnesium: 1,5 g/kg ts

Råprotein: 118 g/kg

Stärkelse: 490 g/kg

Råfett: 25 g/kg

Energi: 13,6 MJ/kg ts

Energi Häst: 12,6 MJ/kg ts

*Angivna riktvärden ska ses som vägledande. Råvaror kan variera i sitt näringsinnehåll.

Spannmålet är inte livsmedelsklassat.

Vill du köpa Granngården Kornkross på pall?

En pall består utav 30 st säckar. Vid leverans av helpall av denna artikel krävs lossningshjälp med truck eller lastmaskin. Läs mer i våra köpvillkor.