Gå till huvudinnehållet

Tillskott Coloboost Lamm

Coloboost Lamm är ett energitillskott innehållande kolostrum som kompletterar råmjölken med bland annat energi, proteiner och immunoglobuliner.

Egenskaper

Coloboost Lamm är ett energitillskott innehållande kolostrum som kompletterar råmjölken med bland annat energi, proteiner och immunoglobuliner, vitaminer, pre- probiotika och nödvändiga spårelement. Lammen föds utan de antikroppar som ska skydda mot infektioner. Råmjölken innehåller förutom antikroppar även en mängd andra näringsämnen och vitaminer som är viktiga för lammens utveckling.

Utfodring av råmjölk är den enskilt viktigaste åtgärden för att försäkra sig om lammens hälsa och överlevnad. Tarmens förmåga att släppa igenom de stora antikropparna sjunker för varje timme efter födseln och även nivån av antikroppar i råmjölken hos tackan sjunker. Ge lammet en dos Coloboost vid födsel eller absolut inom de första sex timmarna.

  • Lämplig till nedsatta nyfödda lamm och killingar
  • Innehåller cirka 10 % naturligt råmjölk från utvalda gårdar
  • Oral pasta som ges med ett tryck i munnen

Lantmännen

Lantmännens stora kunskap och närhet till odlingen bidrar till en mer hållbar produktion. Som en omtänksam djurägare strävar du efter att dina djur ska leva ett friskt och sunt liv, och det gör vi också!