Gå till huvudinnehållet

Sorkfälla för patron

En licensfri och mycket effektiv sorkfälla med praktiska tillbehör som får bukt med sorkproblemen.

Egenskaper

Den effektiva lösningen på dina sorkproblem! Denna fälla skiljer sig betydligt från andra fällor på marknaden. På grund av att djuret föser jord framför sig löser de traditionella slagfällorna ofta ut sig innan sorken nått fram till fällan. Med denna fälla slipper du detta problem. Tryckvågen som fällan skickar ut i gången eliminerar sorken även om djuret inte befinner sig direkt under fällan.

Du kan med fördel låta djuret ligga kvar i gången eftersom doften den sprider till övriga gångar skrämmer bort andra sorkar.

Fällan är endast avsedd för och godkänd för sork.

Instruktion

1. Sorkar reagerar starkt på allt som luktar människa. Använd därför handskar när du hanterar fällan för att undvika att mänsklig doft hamnar på fällan och skrämmer bort djuren.

2. Välj ut den jordhög där sorken varit aktiv senast, det vill säga den jordhög där jorden är ”färskast”. Frilägg gången.

3. Skruva loss patronhållaren i botten av fällan och ladda den med skott av modell 9 x 17 mm slaktpatron Gul.

4. Spänn mekanismen och säkra fällan genom att fälla över bygeln.

5. Osäkra fällan genom att fälla bort bygeln.

6. Placera enheten i sorkgången.

7. För att skydda fällan från yttre angrepp placera en säkerhetsbur över fällan. Detta är särskilt viktigt för dig som har barn, djur eller robotgräsklippare. Ställ gärna en mörk hink eller tunna över fällan/buren vilket gör att skadedjuren kommer snabbare och ger en effektivare fångst.

8. Iaktta ALLTID försiktighet när du hanterar fällan så att den inte går av i onödan.

9. Vid uteblivet resultat, flytta fällan till ett nytt fångsställe.