Gå till huvudinnehållet

Reko-Jord Hasselfors, 50 l (Butik)

Reko-jord är en KRAV-märkt torvbaserad jord från Hasselfors för ekologisk plantodling av grönsaker och prydnadsväxter både inne och ute. Jorden kan även användas som jordförbättring.
Miljömärke Kravmärkt

Egenskaper

Egenskaper för Reko-Jord Hasselfors
Reko-jord från Hasselfors är en riktigt bra jord för dig som vill odla ekologiskt. Jorden passar bra till plantuppdragning, odling av grönsaker, blommor och andra trädgårdsväxter och kan användas för odling i krukor och odlingsbäddar. Reko-jorden används av ekologiska yrkesodlare, särskilt för kryddodling. Jorden fungerar även bra som jordförbättring. 

Den KRAV-märkta jordblandningen är baserad på utvald ljus och mörk torv, sand och lera och är kraftigt gödslad med komposterad hönsgödsel. Tångmjöl är tillsatt för extra mikronäring och stimulans av rötter och tillväxt. Reko-jord innehåller även ingrediensen Rotkraft som består av koncentrerade naturliga humussyror. Det är en grupp organiska ämnen som tillförts mer av för att främja friska, livskraftiga rötter. Rotbildningen stimuleras och växtnäringen tas upp och utnyttjas optimalt. Till nytta både för växten, miljön och dig.

Reko-jord ska alltid luckras igenom minst några timmar innan användning så att ny luft kommer in i jorden. Vid sådd av känsliga växter bör Reko-jorden spädas ut med minst en tredjedel kalkad torv eller sand för att inte näringsnivån ska bli allt för hög.

Ljus torv, mörk torv, kompostpremix, lera, sand, kalk, Rotkraft

pH-värde: 5,5-6,5
Konduktivitet: 40 mS/m

Tillsatt näring per m3
Hönsgödsel 15 kg Ekogödsel 2 kg Kalimagnesia 1 kg Tångmjöl 0,5 kg

Tillsatt mängd i mg/l
Kväve (N): 160
Fosfor (P): 60
Kalium (K): 410
Magnesium (Mg): 220
Kalcium (Ca): 250
Svavel (S): 140
Bor (B): 0,3
Koppar (Cu): 0,4
Järn (Fe): 100
Mangan (Mn): 25
Molybden (Mo): 0,1
Zink (Zn): 5,0

  • KRAV
  • För ekologisk odling
  • 50 L