Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Mus- och Råttgift Rozol Block, 3 kg

Rozols effektiva mus- och råttgift är det perfekta valet utomhus och fungerar i fuktig miljö. Endast för yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd.

Egenskaper

Mus- och råttgift från Rozol för yrkesmässiga användare med särskilt tillstånd/yrkesmässiga användare.

Användarrutiner

Genomför en förbetesundersökning av det angripna området och en bedömning på plats för att identifiera gnagararten, dess aktivitetsplatser och avgör den troliga orsaken till angreppet och dess omfattning.

Avlägsna livsmedel som är lätta att nå för gnagare (som utspillt sädeskorn eller livsmedelsavfall). Utöver detta, undvik att städa det angripna området direkt inför behandlingen eftersom detta bara stör gnagarpopulationen och gör det svårare att få dem att acceptera betet.

Mus- och Råttgiftet får endast användas som del av ett integrerat bekämpningssystem (IPM-system), inbegripet bland annat hygienartiklar, och där så är möjligt, fysiska metoder. Produkten ska placeras i omedelbar närhet av platser där gnagaraktivitet tidigare har noterats (som hål, jordhålor, boplatser, gångstigar och uppfödningsplatser).

Volym: 3 kg

Rozol

Effektiva möss och råttgift. Ska endast användas av de med erforderlig kunskap