Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Plåster & Bandage

Packa alltid med första förband, bandage och plåster vid arbete. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:6) om användning av traktorer, anges följande allmänna krav: 9§ ”När en traktor används skall första förband medföras. Första förbandet skall vara lättåtkomligt och skyddat mot yttre skada”. För att på bästa sätt undvika skador - jobba förebyggande! Använd skyddshandskar anpassade till arbetet du ska utföra, tänk på skyddsglasögonen och ta hand om din hörsel med bra hörselskydd.

Kategori & Filter
    • Populära
5 produkter

Visar sida 1 av 1