Gå till huvudinnehållet

Plåster & Bandage

Packa alltid med första förband, bandage och plåster vid arbete.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:6) om användning av traktorer, anges följande allmänna krav:
9§ ”När en traktor används skall första förband medföras. Första förbandet skall vara lättåtkomligt och skyddat mot yttre skada”.

5 produkter

Visar sida 1 av 1