Gå till huvudinnehållet

Strålkastare & Armaturer

Lysrörsarmaturer för ladugårdar och djurstall. Enligt Elinstallationsreglerna ska plastkapslade lysrörsarmaturer väljas så att den inte medverkar till brandspridning och ska motstå ljusbågar.

Det har visat sig att plastmaterial i dagens armaturer inte uppfyller dessa krav, därför ska enligt LBK alla sådana armaturer tillsvidare förses med säkerhetsglimtändare (gäller ej armaturer utrustade med HF-don). Armaturerna ska vara anpassade till de yttre förhållanden som råder i dess omgivning. Armaturer som monteras i utrymmen med förhöjd brandrisk, där risk finns för dammansamling på armaturhöljet, måste vara godkända för detta. Armaturer med symbolen (yttertemperatur maximalt 90°C vid normal drift) anses uppfylla kravet (ersätter tidigare T-märkning). Utdrag ur: "Handbok för elinstallationer i lantbruk" LBK 2005:1

Belysning i stall

I lantbruksbyggnader bör glasglober användas ur brandsäkerhetssynpunkt. Använd aldrig starkare glödlampor än vad som anges på armaturen. I lantbruket rekommenderas max 60W. Även lågenergilampor, t.ex. SL- eller PL-lampor, ska förses med skyddsglober. Utdrag ur: ”Handbok för elinstallationer i lantbruk” LBK 2005:1

Kategori & Filter
    • Populära
7 produkter

Visar sida 1 av 1