Gå till huvudinnehållet

Övrig Elutrustning

Här hittar du övrig elutrustning.

Vid montering av elradiatorer är det mycket viktigt att utrustningen anpassas till miljön och användningen av utrymmet. Det kan vara motiverat att montera radiatorer med en högre grad av brandskydd än vad som krävs vid installationstillfället.

I djurstallar, korridorer och lagringsutrymmen som inte klassas som brandfarliga, bör man överväga att, trots detta, montera uppvärmningsutrustning för brandfarliga utrymmen.
Utdrag ur: "Handbok för elinstallationer"

Kategori & Filter
    • Populära
19 produkter

Visar sida 1 av 1

Kategorier