Gå till huvudinnehållet

Kalksalpeter YaraLiva, 25 kg

YaraLiva Kalksalpeter är ett snabbverkande kvävegödselmedel baserat på kalciumnitrat. Innehåller nästan enbart nitratkväve. Ger kalkverkan. Används främst för kvävekomplettering till potatis, frukt och grönsaker. 

Egenskaper

Egenskaper för YaraLiva Kalksalpeter
Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel. Innehåller även en hög halt växttillgängligt kalcium som ger en ökad kvalitet i potatis, grönsaker, frukt och bär. 

Kalksalpeter har en unik pH-höjande effekt. 100 kg N per hektar som Kalksalpeter höjer pH-värdet motsvarande ca 70 kg CaCO3. Den snabba och säkra kväveeffekten är särskilt betydelsefullt i spannmål och vall då det är kallt eller torrt. På tunga lerjordar som kan binda ammoniumkväve, ger Kalksalpeter en betydligt säkrare kväveeffekt än andra gödselmedel tack vara innehållet av nitratkväve. 

Kalksalpeter ger en unik gödslingseffekt i potatis, grönsaker, i frukt och bär genom kombinationen av lättupptagligt nitratkväve och hög halt kvalitetshöjande växttillgängligt kalcium. 

Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti. 

Basverkan
Svagt basisk

Näringsinnehåll
Kväve: 15.5 % 
Nitrat 14.4 % 
Ammonium 1.1 % 
Kalcium: 18.8 %

 

  • Snabbverkande
  • 25 kg
  • Kvävekomplettering för potatis, frukt och grönsaker

Yara

Företaget är världsledande inom specialgödselmedel, ammoniak och nitrater samt kvävebaserade mineralgödselmedel.