Gå till huvudinnehållet

Insektshotell Granngården, 35 cm

Granngårdens insektshotell ger nyttiga insekter skydd och övervintringsmöjlighet. Insektsholken attraherar flera besökare såsom fjärilar, nyckelpigor och vilda bin.
Miljömärke Bower

Egenskaper

Insekterna är en naturlig del av den biologiska mångfalden. De är nödvändiga i pollineringsprocessen och dessutom är bra på att hålla efter skadegörarna i trädgården. 

Anvisningar
Häng upp holken 1-2,5 meter ovanför marken. Den ska helst placeras i närheten av blommande växter eller träd. På så vis ger du insekterna möjlighet att hitta in i holken. 

Se till att holken är vänd mot öst för att möta morgonsol. För att öka överlevnadsmöjligheterna, ta in holken i frostfritt utrymme på vinter.

  • ger nyttiga insekter skydd och övervintringsmöjlighet.
  • Placera i morgonsol, nära blommande väter
  • Gynnar den biologiska mångfalden