Gå till huvudinnehållet

Hönsgödsel Granngården Svea, 40 l

Organiskt långtidsverkande fullgödselmedel med ett stort innehåll av näring och mikroliv. Hönsgödslet är naturligt komposterad, helt utan tillsatser.

Egenskaper

Granngården Svea Hönsgödsel är ett organiskt fullgödselmedel med ett flertal mikronäringsämnen. Gödslet är en ren naturprodukt för mångsidig gödsling och är naturligt komposterad, helt utan tillsatser. Under komposteringsprocessen har näringsämnena gjorts lättillgängliga och antalet nyttiga bakterier och andra mikroorganismer har ökat. Efter komposteringen har gödseln pelleterats.

Den pelleterade hönsgödseln verkar effektivt under lång tid där en del av näringsämnena frigörs direkt medan en större del frigörs på längre sikt.

Ursprung: Sverige

Surhetsgrad: pH 5,0-6,0

Ledningstal: ca 10-15 mS/cm