Gå till huvudinnehållet

Havrekross Granngården, 13 kg

Krossad foderhavre som är lämplig till häst. Havre är det vanligaste kraftfodret och är tillsammans med hö och mineraler tillräckligt för de flesta normalpresterande hästar.

Egenskaper

Havre har en bra sammansättning av protein, energi, växttråd och fett. Vid användning av spannmål kan foderstaten behöva kompletteras med mineralfoder och extra protein.

Havre är det vanligaste kraftfodret och är tillsammans med hö och mineraler tillräckligt för de flesta normalpresterande hästar. Proteinkvaliteten i havren är god med bra aminosyraprofil, högt fettinnehåll och en fibersammansättning som anses vara positiv för mage och tarm.

Vid utfodring av krossad havre bör man vara observant då dess höga fettinnehåll lätt oxiderar vid kontakt med luftens syre.

Häst

Havre är det vanligaste kraftfodret och är tillsammans med hö och mineraler tillräckligt för de flesta normalpresterande hästar. Havre har en bra sammansättning av protein, energi, växttråd och fett. Med sin låga stärkelsehalt, höga fettnivå och goda aminosyrasammansättning är havren ett bra fodermedel till häst. Hästarna tillgodogör sig näringen bättre i krossad havre.

Höns

Havren får gärna utgöra en del av spannmålsgivan (5-20 %) till en höna, då den anses ha goda effekter på fågelns välmående. Krossad havre är speciellt fördelaktigt till yngre fjäderfä som ännu inte fullt utvecklat sin muskelmage. Därefter ges havren med fördel som hel.

Get och får

En bra energiråvara till får i alla åldrar. En högdräktig/digivande tacka kan ges 1-2 kg per dag. Växande lamm 0,5-1 kg

Nöt

Bra spannmålslag som kan ges till nötkreatur i alla åldrar. Tack vare smakligheten och fibersammasättningen är havren extra populär att använda till kalvar.

Gris

Havre är ett populärt fodermedel till grisar i alla åldrar. Tack vare sin fibersammansättning är den extra populär att använda till smågrisar. Havren bör inte utgöra mer än 25% av spannmålsgivan.

Riktvärden 

Torrsubstans: 87%

Råprotein: 110 g/kg ts  

Stärkelse: 416 g/kg ts

NDF: 313 g/kg ts 

Råfett: 65 g/kg ts

Aska: 32 g/kg ts

Kalcium: 0,8 g/kg ts

Fosfor: 3,7 g/kg ts

Magnesium: 1,2 g/kg ts

Råprotein: 100 g/kg

Stärkelse: 370 g/kg

Råfett: 57 g/kg

Energi: 11,5 MJ/kg ts

Energi Häst: 11,5 MJ/kg ts

*Angivna riktvärden ska ses som vägledande. Råvaror kan variera i sitt näringsinnehåll.

Spannmålet är inte livsmedelsklassat.

Vill du köpa Granngården Havrekross på pall?

En pall består av 30 säckar. Vid köp av helpall krävs lossningshjälp: Vid leverans av helpall av denna artikel krävs lossningshjälp med truck eller lastmaskin. Läs mer i våra köpvillkor.