Gå till huvudinnehållet

Grisfoder Lantmännen Piggex, 20 kg

Piggex kompletteringsfoder blandas med spannmål och kan utfodras till både slaktsvin och suggor.

Egenskaper

Egenskaper för Grisfoder Lantmännen Piggex, 20 kg
Piggex innehåller proteinråvaror med hög kvalitet. Piggex innehåller även alla vitaminer, mineraler och spårämnen som behövs för ett fullvärdigt foder.

Piggex är ett kompletteringsfoder i form av krossad pellets till suggor och slaktgrisar. Till suggor blandas 12 % Piggex och 88 % spannmål. Ge 2,4 kg per dag av blandningen under sinperioden, gärna med hö eller halm. Öka successivt under 10 dagar från dagen efter grisning tills full giva på 2 kg + 0,6 kg per smågris nåtts. Till slaktgris blandas 15 % Piggex och 85 % spannmål. Ge blandningen från 25 kg levande vikt i fri tillgång tills de äter 2,8 kg per dag. Begränsa sedan givan på 2,8 kg per dag fram till slakt. Vid rekommenderad giva överskrids ej de tillåtna halterna av selen och andra tillsatser i totalfoderstaten. Andel havre i spannmålsdelen bör inte överstiga 20 %.

Lantmännen -Ett kooperativ av 25 000 svenska lantbrukare

Lantmännens stora kunskap och närhet till odlingen bidrar till en mer hållbar produktion. Som en omtänksam djurägare strävar du efter att dina djur ska leva ett friskt och sunt liv, och det gör vi också!