Gå till huvudinnehållet

Gräsgödsel GrönareGräs, 5 kg

Kraftfullt näringstillskott som ger gräset bättre övervintringsegenskaper och stimulerar gräset att tränga ut mossan. Ger grönare, tåligare och friskare gräs.
Miljömärke Bower

Produktdetaljer

Gräsmattegödsel GrönareGräs kan användas under våren, sommaren och hösten. Om näringstillskottet används på våren får gräset en riktig kickstart och blir starkt, tåligt och härligt grönt. 

Användning

Bäst resultat får du om du använder en tryckspruta med GrönareGräs upplöst i vatten eftersom det ger jämnast resultat, men även vattenkanna med stril eller direkt i fast form går bra. Dygnstemperaturen ska ligga stabilt över 8°C.

Spridning med tryckspruta (rekommenderas):

Blanda 1-2 dl GrönareGräs med 5 liter vatten och sprid jämnt över gräset. Upplösningen av GrönareGräs underlättas om vattnet är ljummet vid blandning, se till att det är ordentligt upplöst i vattnet innan spridning. Åtgång 1 liter till ca 5 m2. 5 kg räcker till ca 1000 m2.

Spridning med vattenkanna:

Blanda 2 dl GrönareGräs med 10 liter vatten och rör om så att det är helt upplöst. Använd stril eller ramp och vattna ut jämnt över gräset. Åtgång 1 liter till ca 2 m2. 5 kg räcker till ca 500 m2.

Spridning i fast form:

Vid utspridning i fast form bör det vara fuktigt, gärna på en mulen dag och inför regn. Om Grönare Gräs sprids ut i fast form är det bäst om det sprids ut på kvällen eftersom kvällsdaggen då hjälper till att lösa upp produkten om det eventuellt inte kommer regn direkt. Använd skyddshandskar och sprid jämnt över gräsytan för hand. Åtgång 1 dl till ca 4 m2. För att uppnå jämnare och mer ekonomisk spridning kan GrönareGräs blandas 50/50 med torr sand. 5 kg räcker till ca 200-400 m2.

Kratta gärna gräsmattan några dagar efter behandlingen då det underlättar gräsets återväxt. Hur ofta du ska gödsla din gräsmatta beror på gräsmattans skick men i genomsnitt behöver en gräsmatta åtminstone 2-3 givar per säsong. GrönareGräs ska inte läggas ut precis innan gräsmattan går in i vinterdvala eftersom det då gödslar mossan.

  • Kraftfullt näringstillskott
  • Ger grönare och friskare gräs
  • Kan blandas med vatten eller spridas för hand

Tergent

Har du problem med alger, mögel, fett, sot, smuts eller annan påväxt på staket, fasad stenläggning, tak eller annan utomhusyta? Testa Tercol, professionell rengöring för alla ytor utomhus.