Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Gödsel Yara ProMagna 11-5-18 25kg

Art.nr:1196440

  • Jordnära sortiment
  • Fri retur i butik
  • Öppet köp i 30 dagar
Allsidig gödsel för flera ändamål. En klorfri mikrogödsel som med fördel kan användas till potatisodling, frukt, bär och hela trädgården.
  • Klorfri mikrogödsel för hela trädgården
  • För optimal etableringoch tillväxt
  • Till potatisodling, frukt och bär
  • För grundgödsling av potatis och grönsaker med stort kvävebehov
  • Vikt: 25kg

Produktdetaljer

Användning av grundgödsel YaraMila Promagna 11-5-18

ProMagna 11-5-18 används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov.


Det kompletta och balanserade näringsinnehållet gör att etablering och tillväxt blir bästa möjliga. Det ger god lönsamhet tack vare ökad odlingssäkerhet och jämnare kvalitet. I de flesta fall är det lämpligt att dela på kväve- och/eller kaliumgivan. Komplettering görs då lämpligen med Unika Calcium, Unika Kali, Nitrabor och/eller Kalksalpeter.


Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti, vilket bland annat innebär att produkten innehåller högst 12 mg Cd/kg P. En låg kadmiumhalt är extra värdefull ur konsumentsynpunkt i baslivsmedel som potatis, grönsaker, frukt och bär.


Teknisk data

Basverkan: Svagt sur

Volymvikt: 1,2

Fysikaliskt form: Granulerad

Näringsinnehåll

Kväve: 11 % (Nitrat 4.4 % Ammonium 6.6 %)

Fosfor: 4.6 %

Kalium: 17.6 %

Magnesium: 1.6 %

Svavel: 10 %

Bor: 0.05 %

Koppar: 0.03 %

Järn: 0.08 %

Mangan: 0.25 %

Molybden: 0.002 %

Zink: 0.04 %

Yara

Yara är en världsledande tillverkare av högkvalitativa gödningsmedel och växtnäringsprodukter. Med sina innovativa lösningar främjar de grödors tillväxt och kvalitet. Med ett brett sortiment av specialgödselmedel, ammoniak, nitrater och kvävebaserade mineralgödselmedel erbjuder Yara pålitliga och effektiva växtnäringsprodukter som hjälper svenska lantbrukare att maximera sina grödor.