Gå till huvudinnehållet

Glykol MPG Färdigblandad, 20 l

Kylarvätska MPG färdigblandad är en hälsoanpassad kylarvätska baserad på propylenglykol som effektivt skyddar kylsystemet i förbränningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrosion och frostsprängning.

Egenskaper

Kylarvätska MPG färdigblandad är baserad på propylenglykol med tillsatser som ger produkten ett effektivt korrosionsskydd (även för lättmetallkomponenter) motverkar skumning samt ger ett bra frostskydd. Kylarvätska MPG färdigblandad innehåller ej amin, fosfat eller nitrit. Produkten är klassad som icke vådlig och är mindre giftig än traditionell kylarvätska baserad på monoetylenglykol (MEG).

Kylarvätska MPG färdigblandad rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska till kylsystem i förbränningsmotorer. Produkten är blandad för att ge bästa effekt mot frostsprängning och optimalt korrosionsskydd. I system som är känsliga för kylarvätska med hög viskositet, t.ex. vissa motorer med bränsledriven motorvärmare, kan produkten späs ytterligare med vatten.

Agrol

Lantmännen är under varumärket Agrol en stor leverantör av smörjfett till proffsmarknaden. Jord- och skogsbruk och entreprenadsidan är basen. Agrol verkar alltid nära marknaden, nära våra återförsäljare och maskintillverkare vilket ger dem en unik kunskapsgrund att stå på. Med den kunskapen har Agrol skapat ett heltäckande produktprogram för den automotiva sidan.