Gå till huvudinnehållet

Fodertillskott Lantmännen Protect Saltbalans Gris+, 1,5 kg

Protect Saltbalans Gris+ är en effektiv elektrolytprodukt som används för att förebygga eller mildra mag- och tarmstörning hos smågrisar.

Egenskaper

Egenskaper för Grisfoder Lantmännen Saltbalans Gris+ 
Saltbalans Gris är ett dietfoder för smågrisar som stimulerar vätske- och elektrolytbalansen om det finns risk för, under perioder av eller rekonvalescens från, matsmältningsrubbningar, diarré. Saltbalans Gris från Lantmännen kan även användas förebyggande då risk för matsmältningsrubbningar föreligger, som till exempel vid avvänjning, förmedling, flyttning och sammanslagning av djurgrupper m.m. 

Saltbalans Gris från Lantmännen stimulerar produktionen av AS-faktor, det naturliga försvaret mot mag- och tarmstörning som förhindrar eller mildrar diarréutbrott. 

Saltbalansen ska användas endast för utfodring av den djurart eller djurkategori som anges under användning sker på egen risk. Veterinär bör rådfrågas före användning. 

Användning 
Vid konstaterad mag- tarmstörning, diarré - Utfodring med fri tillgång på Saltbalans Gris+ sätts in så fort som möjligt. Utfodringen fortsätter till dess problemen upphört, dock högst i 7 dagar. 

Sammansättning 
Dextros, natriumkarbonat, vacuumsalt och kaliumklorid. 

Analytiska beståndsdelar g/kg 
Natrium: 65,2 Kalium: 18,7 Klorid: 74,9 

Tillsatser per kg 
Citronsyra: 180000 mg Sorbinsyra: 20000 mg Kiselgur: 1 g

Lantmännen

Lantmännens stora kunskap och närhet till odlingen bidrar till en mer hållbar produktion. Som en omtänksam djurägare strävar du efter att dina djur ska leva ett friskt och sunt liv, och det gör vi också!