Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Desinfektion Virkon S, 1 kg

Virkon S är ett biologiskt nedbrytbart desifektionsmedel som verkar effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer. Virkon S kan användas exempelvis i djurstallar, växthus eller djurkliniker och till desinfektion av föremål som stövlar och diverse instrument.

Egenskaper

Desinfektion Virkon S används i djurstallar, växthus, kläckerier, djurkliniker, potatislager, transportfordon, vid stöveldesinfektion med mera. Används också vid luft- och vattendesinfektion. Virkon S är vattenlösligt, det mest skonsamma desinfektionsmedlet för djur, människor och miljö.

Virkon S har effekt på alla 18 kända virusfamiljer som påverkar djur och människor. Virkon S verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och örstöra arvsanlagen. Virkon S har effekt mot virus som förorsakar tillexempel mul- och klövsjuka, rabies och dessutom mot bakterier och svampar såsom jäst och mögel. 

Virkon S har också effekt mot virus som angriper häst, till exempel herpesvirus, abortvirus, virusarterit, hästinfluensa och rhinovirus samt bakterier som förorsakar kvarka. Virkon S dödar också virus om förorsakar leukos hos nötkreatur. 

  • Effektiv även vid låg temperatur ( +4°C).
  • Snabbverkande, 5-30 minuter. 
  • Doserings- och bruksanvisning medföljer. 

 

Dosering

Bruksanvisning Lösnings-koncentration  Virkon S per liter vatten  Desinfektion av stallar, växthus och andra lokaler, samt transportfordon  1%  10 g Desinfektion vid parvovirus  1%  10 g  Rengöring och desinfektion av instrument (låt verka i max 10 min)   0,5-1%  5-10 g  Desinfektion av vattenledningssystem (låt verka i minst 30 min, spola rent)   0,25-1,0%  2,5-10 g Kontinuerlig desinfektion av dricksvatten   0,1%  1 g  Dimning efter ytdesinfektion (1-2 liter lösning åtgår till 100 m³)  1%  10 g  Luftdesinfektion över djur   0,5%  5 g Huddesinfektion på djur  1%   

Denna produkt är märkt med:

harmful logo harmfultohealth logo