Gå till huvudinnehållet

Biokolgödsel JordNära Black, 10 kg

Klimatpositiv gödning som binder koldioxid! Biokolgödsel JordNära BLACK består av 40 % EBC och ökar markens vattenhållande förmåga samtidigt som strukturen i marken och den näringshållandeförmågan förbättras.

Egenskaper

Biokolet ökar markens vattenhållande förmåga samtidigt som strukturen i marken förbättras och den näringshållandeförmågan förbättras.

Klimatpositiv gödning som binder koldioxid! Biokolgödsel JordNära BLACK består av 40 % EBC. Biokolet ökar markens vattenhållande förmåga samtidigt som strukturen i marken och den näringshållandeförmågan förbättras. 10 kg räcker till 300 kvm.