Gå till huvudinnehållet
Minsta beställningsbara kvantitet är 3000 kg. Levereras till Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland.

Värmepellets SCA Bulk kilopris (Hemleverans) 8 mm

SCA värmepellets är en energirik 8 mm pellets med hög och jämn kvalitet. Pelletsen är tillverkad av kontrollerat sågspån som torkats och pressats till pellets.

Egenskaper

SCA värmepellets är en energirik 8 mm pellets med hög och jämn kvalitet. Pelletsen är tillverkad av kontrollerat sågspån som torkats och pressats till pellets. Minsta beställningsbara kvantitet är 3000 kg. Energirik pellets med hög och jämn kvalitet. SCAs pellets har värden bättre än Svensk Standard EN ISAO 17225-2, kvalitet A (grupp 1). Råvaruflödet är noggrant kontrollerat, från skog till såg och färdig pellets. SCAs pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung.

Leveranstid SCAs pellets levereras inom 10 vardagar. Leveranstiden kan bli längre under vissa perioder, t ex under sommarhalvåret och vid tillfälliga leveransanhopningar. Leverans kl. 06.00 - 22.00 alla dagar i SCA:s val.

Leverans Pellets lastas i bulkbil vid pelletsfabriken och levereras direkt till kundens förråd/silo. Bulkbilens kruka trycksätts och hjälpluft används för att blåsa in pellets i förrådet. Pelletsen vägs i samband med lossningen och köparen betalar endast för den levererade mängden.

Förvaring Förvara pellets väl skyddat från regn/väta samt på torrt underlag. Pellets är en fuktkänslig produkt med en uppsugningsförmåga på 3 ggr sin egen vikt. Blir pelletsen blöt kommer den att falla sönder. Pellets kan lagras ute om den är väl övertäckt och inte står direkt på marken eller annat fuktigt underlag utan t ex på pall, men var observant på kondens.

Diameter: 8 mm

Längd: 5-15 mm

Fukthalt: 7 %

Askhalt: < 0,5 %

Volymvikt: ca 650 kg/m³

Energivärde: minst 4,9 kWh/kg

Minsta beställningsbara kvantitet är 3000 kg.

SCA Pellets

SCA har tillverkat pellets av högsta kvalitet på ett klimatsmart sätt de 25 åren. Hållbart, inhemskt och klimatsmart.