Gå till huvudinnehållet

Transmissionsolja Agrol Hybran Plus, 208 l

En kombinerad transmissions- och hydraulolja av UTTO-typ, avsedd för manuella växellådor, hydrauliska s.k. power-shift växellådor, momentförstärkare, hydrostatiska transmissioner, hydraulik, servostyrningar, slutväxlar med och utan våta bromsar.

Egenskaper

Egenskaper för Transmissionsolja Agrol Hybran Plus 

är baserad på paraffinbasoljor och har mycket goda lågtemperaturegenskaper, god oxidationsstabilitet och korossionsskyddande egenskaper. Innehåller väl valda tillsatser som förhindrar skumning och slitage. Produkten har dessutom extra effektiva friktionsreglerande tillsatser för våta bromsar vilket minimerar risken för oljud. Agrol Hybran Plus är mycket skjuvstabil och har lång hållbarhet.

Rekommendationer

Agrol Hybran Plus rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja i de flesta moderna jordbruks- och industritraktorer samt arbetsmaskiner, även med våta bromsar. Den är även lämplig i hydraulutrustningar och hydrostatiska transmissioner som arbetar under hård belastning och höga drifttemperaturer. Agrol Hybran Plus rekommenderas som problemlösande axelolja till anläggningsmaskiner med onormal ljudgenerering bromssystemet. 

Agrol

Lantmännen är under varumärket Agrol en stor leverantör av smörjfett till proffsmarknaden. Jord- och skogsbruk och entreprenadsidan är basen. Agrol verkar alltid nära marknaden, nära våra återförsäljare och maskintillverkare vilket ger dem en unik kunskapsgrund att stå på. Med den kunskapen har Agrol skapat ett heltäckande produktprogram för den automotiva sidan.