Gå till huvudinnehållet

Transmissionsolja Agrol Hybran Classic, 20 l

En kombinerad transmissions- och hydraulolja av UTTO-typ, avsedd för manuella växellådor, hydrauliska s.k. power shift växellådor, momentförstärkare, hydrostatiska transmissioner, hydraulik, servostyrningar, slutväxlar med och utan våta bromsar.

Egenskaper

Egenskaper för Transmissionsolja Agrol Hybran Classic 

Agrol Hybran Classic är baserad på paraffinbasoljor och har mycket goda lågtemperaturegenskaper, god oxidationsstabilitet och korossionsskyddande egenskaper. Agrol Hybran innehåller väl vald tillsatser som förhindrar skummning och slitage samt friktionsreglerande tillsatser för våta bromsar.


Rekommendationer

Agrol Hybran rekommenderas som kombinerad transmissions- och hydraulolja i de flesta moderna jordbruks- och industritraktorer samt arbetsmaskiner, även med våta bromsar. Dess friktionsegenskaper gör den lämplig för flerlamelliga kopplingar i oljebad (Power Shift), samt i våta bromsar och differentialbromsar av lamelltyp. Den är även lämplig i hydraul-utrustningar och hydrostatiska transmissioner som arbetar under hård belastning och höga drifttemperaturer. 


Teknisk data

Densitet vid 15°C: 882 kg/m³ 

Flampunkt: 210°C 

Lägsta flyttemperatur: -36°C 

Viskositet vid 40°C: 63 mm²/s 

Viskositet vid 100°C: 10,9 mm²/s 

Viskositet vid -20°C: 2400 cP 

Viskositetsindex: 125

Agrol

Lantmännen är under varumärket Agrol en stor leverantör av smörjfett till proffsmarknaden. Jord- och skogsbruk och entreprenadsidan är basen. Agrol verkar alltid nära marknaden, nära våra återförsäljare och maskintillverkare vilket ger dem en unik kunskapsgrund att stå på. Med den kunskapen har Agrol skapat ett heltäckande produktprogram för den automotiva sidan.