Gå till huvudinnehållet

Provtagningskit Vidilab Kollamasken Får/Get

Komplett provtagningskit för maskkontroll hos får och get. Varje provtagningskit är avsett för 3 individer.

Egenskaper

Vidilab Kollamasken är ett komplett provtagningskit för maskkontroll på får och get och innehåller följesedel, instruktion och provtagningspåsar. I proven kontrolleras mängden av ägg från mag-tarmmask samt eventuella koccidier, analysen ingår i priset.

Kitet är avsett för ett samlingsprov innehållande träck från tre individer. Rekommendationen är att prov från minst sex djur ska tas för att få en rättvisande bild av parasitstatus i besättningen och det behövs då två kollamaskenlådor. Ta främst från de djur som uppvisar symtom (magerhet, blekhet, diarré, påse under hakan).

Kom ihåg att alltid provta minst sex djur från varje betes- eller åldersgrupp. Lådan är frankerad och sänds med vanlig post in till Vidilab där analysen utförs. Provsvar erhålls samma dag eller i enstaka fall dagen efter att analysen gjorts. Svar sker vid e-post, fax eller brev.

Vidilab

Vidilabs laboratorier är specialiserade på att via provtagningskit för hemmabruk kunna identifiera parasiter och mask av olika slag från dina lantbruksdjur och häst. Att hålla koll på djurens hälsa förebygger en mäng otrevliga sjukdomar och sämre tillväxt. Ta prov och behandla masken innan du får de fysiska symptomen!