Gå till huvudinnehållet

Huvudenhet Master-5 ECPlus

Master-5 är en huvudstyrenhet som 0-10V-moduler kan anslutas till. Master-5 aktiveras genom en 0-10V-signal, vilket ger kontinuerlig klimatkontroll baserat på temperaturen. Detta gör det möjligt att styra en värmare och ett alarm.

Egenskaper

Egenskaper för Huvudenhet Master-5 ECPlus
Minimum- och maximumnivån av ventilationen är justerbar. Master-5 är utrustad med en automatisk nedkylningskorrigering, 2 programmerbara 0-10V utsignaler. Ett alternativ är att ansluta flera moduler, för att stryra och driva fläktar, transformatorer, vinschmotorer samt ventlier.

Fördelar

 • Jämn fläktdrift
 • Låg initial investering
 • Lätt att installera
 • Lätt att använda
 • Passar både nya och befintliga ventilationssystem

Funktioner

 • 2 oberoende programmerbara 0-1,V utsignaler för exempelvis luftintag eller externa syrenheter
 • Automatisk nedkylningskorrigering
 • Värmereläkontakt
 • Alarmreläkontakt
 • Utläsning av status
 • Temperatutgivare ingår
 • ”Empty room”-funktion