Gå till huvudinnehållet

Grundolja Woodex Aqua Base 1 liter

Woodex Aqua Base är en bruksfärdig vattenburen alkylgrundolja som används för grundning av träytor före ytbehandlingen. 

Egenskaper

Egenskaper för Grundolja Woodex Aqua Base
Woodex Aqua Base används till att skydda trä som är antingen kontinuerligt exponerat för väder eller skyddat mot väder men ofta utsatt för vätning som fönsterkarmar, ytterdörrar, fasadbeklädnad, bräd- och timmerkonstruktioner, staket, takfötter, bilskjul och liknande obehandlade träytor. Grundoljan passar både konsumenter och professionella användare.

Träytor grundade med Woodex Aqua Base bör täckmålas så snart som möjligt, innan det första regnet faller.

Woodex Aqua Base lämpar sig inte för användning på träkonstruktioner som kommer i direkt kontakt med mark och utsätts för regelbunden vätning eller som är i ständig kontakt med söt- eller saltvatten.

Träskyddsmedel som godkänts i enlighet med bestämmelserna i biociddirektivet 98/8/EG. Godkännandets nummer: Finland: FINBP20122407, Sverige: 4707, 5104.

Används mot röta och blånad på trä, inom bruksklasserna 2 och 3 (SFS-EN 335-1).

Färgproduktgrupp 131 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 86 enligt MaalausRYL 2001) (FI).

Volym: 1, 3 och 10 liter

  • En bruksfärdig vattenburen alkylgrundolja
  • Passar både konsumenter och proffs