Gå till huvudinnehållet

Gödsel ProMagna 11-5-18, 25 kg

ProMagna 11-5-18 är en allsidig gödsel för flera ändamål. En klorfri mikrogödsel som med fördel kan användas till potatisodling, frukt, bär och hela trädgården. För grönytor rekommenderas NPK 21-4-7.

Egenskaper

Användning av grundgödsel YaraMila Promagna 11-5-18

ProMagna 11-5-18 används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov. 


Det kompletta och balanserade näringsinnehållet gör att etablering och tillväxt blir bästa möjliga. Det ger god lönsamhet tack vare ökad odlingssäkerhet och jämnare kvalitet. I de flesta fall är det lämpligt att dela på kväve- och/eller kaliumgivan. Komplettering görs då lämpligen med Unika Calcium, Unika Kali, Nitrabor och/eller Kalksalpeter. 


Produkten omfattas av Yara 4-punktsgaranti, vilket bland annat innebär att produkten innehåller högst 12 mg Cd/kg P. En låg kadmiumhalt är extra värdefull ur konsumentsynpunkt i baslivsmedel som potatis, grönsaker, frukt och bär. 


Teknisk data

Basverkan: Svagt sur 

Volymvikt: 1,2 

Fysikaliskt form: Granulerad

Näringsinnehåll

Kväve: 11 % (Nitrat 4.4 % Ammonium 6.6 %) 

Fosfor: 4.6 % 

Kalium: 17.6 % 

Magnesium: 1.6 % 

Svavel: 10 % 

Bor: 0.05 % 

Koppar: 0.03 % 

Järn: 0.08 % 

Mangan: 0.25 % 

Molybden: 0.002 % 

Zink: 0.04 %

  • För grundgödsling av potatis och grönsaker med stort kvävebehov
  • Allsidig gödsel
  • Passar även frukt och bär

Yara

Företaget är världsledande inom specialgödselmedel, ammoniak och nitrater samt kvävebaserade mineralgödselmedel.