Gå till huvudinnehållet

Foderkalk Nordkalk 0-0,2, 15 kg

Högklassig finmald kalksten 0-0,2 mm med kalciumhalt 35% som lämpar sig för utfodring av nötkreatur, hästar, gris och fjäderfä.

Egenskaper

Egenskaper för Foderkalk Nordkalk 0-0,2 
Kalk innehåller mineralen kalcium. Djur behöver kalk för utvecklingen av skelettet, för nervfunktionerna och för att kunna producera till exempel mjölk och ägg. De foder som odlas på gården som till exempel spannmål och vallfoder räcker i allmänhet inte till för att täcka djurens behov av kalcium. Dessutom kan djuren inte tillgodogöra sig mer än 30-70 % av det kalcium som finns i växter. Det är därför viktigt att komplettera gårdens egna foder med ett inköpt foder som innehåller kalk.

Kalcium behövs bland annat bland annat för:

  • Utvecklingen av skelettet
  • Nervfunktionerna
  • Blodets koagulering
  • Hjärtats funktion
  • Enzymverksamheten
  • Att upprätthålla syra-bas balansen i organismen
  • Bilda äggskal
  • Producera mjölk

Foderkalkens viktigaste egenskaper är en hög kalciumhalt samt en god löslighet. Självklart är att kalken skall vara fri från oönskade ämnen och därför framställs Nordkalks foderkalk av den bästa och renaste kalkstenen.

Passar även till att kalka sjöar och vattendrag.

Nordkalk

Nordkalk producerar och utvecklas naturliga kalkstensbaserade produkter för produktion inom lantbruk och för att rena luft och vatten. Foderkalk och brunnskalk är deras största produkter.